El reino capítulo 17

Kaharian

00:0032:34
POKUS NG KABANATA
Inihahanda ng mga teokratikong paaralan ang mga ministro ng Kaharian para magampanan ang kanilang atas
1-3. Paano pinalawak ni Jesus ang gawaing pangangaral? Anong mga tanong ang bumabangon?
DALAWANG taóng nangaral si Jesus sa buong Galilea. (Basahin ang Mateo 9:35-38.) Dumalaw siya sa maraming lunsod at nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga at nangangaral ng mabuting balita ng Kaharian. Saanman siya mangaral, dinudumog siya ng mga tao. “Ang aanihin ay marami,” ang sinabi ni Jesus, at kailangan ng mas maraming manggagawa.

2 Gumawa ng kaayusan si Jesus para mapalawak ang gawaing pangangaral. Paano? Isinugo niya ang kaniyang 12 apostolupang ipangaral ang kaharian ng Diyos.” (Luc. 9:1, 2) Malamang na may mga tanong ang mga apostol kung paano nila ito gagawin. Kaya bago sila isugo, binigyan sila ni Jesus ng isang bagay na ibinigay din sa kaniya ng Ama​—pagsasanay.

3 Bumabangon ngayon ang maraming tanong: Paano sinanay ng Ama si Jesus? Paano sinanay ni Jesus ang kaniyang mga apostol? Sa ngayon, sinasanay din ba ng Mesiyanikong Hari ang kaniyang mga tagasunod sa paggawa ng kanilang ministeryo? Kung oo, paano?

Kung Ano ang Itinuro sa Akin ng Ama, . . . Sinasalita Ko

4. Kailan at saan tinuruan ng Ama si Jesus?
4 Kinilala ni Jesus na tinuruan siya ng kaniyang Ama. Noong kaniyang ministeryo, sinabi niya: “Kung ano ang itinuro sa akin ng Ama, ito ang mga bagay na sinasalita ko.” (Juan 8:28) Kailan at saan tinuruan si Jesus? Maliwanag na tumanggap ng pagsasanay si Jesus mula pa nang lalangin siya bilang panganay na Anak ng Diyos. (Col. 1:15) Sa loob ng napakahabang panahon, sa piling ng kaniyang Ama sa langit, ang Anak ay nakikinig at nagmamasid saDakilang Tagapagturo.” (Isa. 30:20) Bilang resulta, tumanggap ang Anak ng walang-kapantay na edukasyon tungkol sa mga katangian, gawain, at mga layunin ng kaniyang Ama.

5. Ano ang itinuro ng Ama sa kaniyang Anak hinggil sa ministeryong isasagawa niya sa lupa?
5 Nang dumating ang tamang panahon, tinuruan ni Jehova ang kaniyang Anak hinggil sa ministeryong isasagawa niya sa lupa. Pansinin ang hula tungkol sa kaugnayan ng Dakilang Tagapagturo at ng panganay niyang Anak. (Basahin ang Isaias 50:4, 5.) Sa hula, ginigising ni Jehova ang kaniyang Anakuma-umaga.” Mailalarawan natin sa isip ang isang guro na maagang nanggigising sa kaniyang estudyante para turuan ito. Sinabi ng isang reperensiya sa Bibliya: “Parang dinadala siya [ni Jehova] sa paaralan na gaya ng isang estudyante at tinuturuan kung ano ang ipangangaral at kung paano niya ito gagawin.” Sapaaralanna iyon sa langit, itinuro ni Jehova sa kaniyang Anakkung ano ang sasabihin at kung ano ang sasalitain.” (Juan 12:49) Tinuruan din siya ng Ama kung paano magturo. * Habang nasa lupa, hindi sinayang ni Jesus ang pagsasanay sa kaniya​—ginamit niya ito sa kaniyang ministeryo at sinanay rin ang mga tagasunod niya para maisagawa ang kanilang ministeryo.

6, 7. (a) Paano sinanay ni Jesus ang kaniyang mga apostol, at sa anong gawain sila naihanda nito? (b) Anong pagsasanay ang tinitiyak ni Jesus na natatanggap ng mga tagasunod niya sa ngayon?
6 Paano sinanay ni Jesus ang kaniyang mga apostol, gaya ng binanggit sa pasimula? Ayon sa Mateo kabanata 10, nagbigay siya ng espesipikong mga tagubilin sa ministeryo, gaya ng: saan mangangaral (talata 5, 6), ano ang mensahe (talata 7), pangangailangang magtiwala kay Jehova (talata 9, 10), paano lalapit sa may-bahay (talata 11-13), ang gagawin kapag tinanggihan (talata 14, 15), at paano tutugon sa pag-uusig (talata 16-23). * Dahil sa pagsasanay ni Jesus sa kaniyang mga apostol, naihanda sila para pangunahan ang pangangaral ng mabuting balita noong unang siglo C.E.

7 Kumusta sa ngayon? Ibinigay ng Hari ng Kaharian ng Diyos na si Jesus sa kaniyang mga tagasunod ang pinakamahalagang atas​—ipangaral angmabuting balitang ito ng kaharian . . . sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa.” (Mat. 24:14) Sinasanay ba tayo ng Hari para sa napakahalagang gawaing ito? Oo naman! Mula sa langit, tinitiyak ng Hari na ang mga tagasunod niya ay nakatatanggap ng tuloy-tuloy na pagsasanay kung paano mangangaral at kung paano gagampanan ang mabibigat na pananagutan sa kongregasyon.

Sinasanay ang mga Ministro Para Maging Ebanghelisador

8, 9. (a) Ano ang pangunahing layunin ng Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo? (b) Paano nakatulong ang pulong sa gitnang sanlinggo para maging mas epektibo ka sa ministeryo?
8 Noon pa man, ginagamit na ng organisasyon ni Jehova ang mga asamblea, kombensiyon, at mga pulong sa kongregasyon​—gaya ng Pulong sa Paglilingkod—​para sanayin ang bayan ng Diyos sa ministeryo. Pero mula dekada ng 1940, ang mga nangungunang brother sa punong-tanggapan ay nagsaayos ng ibat ibang paaralan para sa higit pang pagsasanay.

9 Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo. Sa Kabanata 16, natutuhan natin na nagsimula ang paaralang ito noong 1943. Inorganisa ba ang paaralang ito para lang sanayin ang mga estudyante na maging mahusay sa pagganap ng mga bahagi sa pulong? Hindi. Ang pangunahing layunin ng paaralang ito ay sanayin ang bayan ng Diyos na gamitin ang kanilang kakayahang magsalita para purihin si Jehova sa ministeryo. (Awit 150:6) Tinutulungan ng paaralan ang lahat ng kapatid na nakatala rito na maging mas epektibong mga ministro ng Kaharian. Sa ngayon, ang pagsasanay na ito ay ginagawa sa pulong sa gitnang sanlinggo.

10, 11. Sino sa ngayon ang maaaring imbitahan sa Paaralang Gilead? Ano ang tunguhin ng kurikulum nito?
10 Watchtower Bible School of Gilead. Ang tinatawag ngayong Watchtower Bible School of Gilead ay nagsimula noong Pebrero 1, 1943, araw ng Lunes. Sa umpisa, dinisenyo ito para sanayin ang mga payunir at iba pang buong-panahong lingkod na maging misyonero sa ibat ibang panig ng mundo. Pero mula Oktubre 2011, ang mga iniimbitahan na lang sa paaralan ay mga dati nang nasa pantanging buong-panahong paglilingkod​—mga misyonerong hindi pa nakapag-aral dito, mga special pioneer, naglalakbay na tagapangasiwa at kanilang asawa, at Bethelite.

11 Ano ang tunguhin ng kurikulum ng Paaralang Gilead? Sinabi ng isang matagal nang instruktor ng paaralan: “Para patibayin ang pananampalataya ng mga estudyante sa pamamagitan ng puspusang pag-aaral ng Salita ng Diyos at tulungan silang maglinang ng espirituwal na mga katangiang kailangan para maharap ang mga hamon sa kanilang atas. Pangunahing tunguhin din ng kurikulum na itanim sa puso ng mga estudyante ang mas matinding pagnanais na makibahagi sa gawaing pag-eebanghelyo.”​—Efe. 4:11.

12, 13. Ano ang epekto ng Paaralang Gilead sa gawaing pangangaral sa buong daigdig? Magbigay ng halimbawa.
12 Ano ang epekto ng Paaralang Gilead sa gawaing pangangaral sa buong daigdig? Mula 1943, mahigit 8,500 na ang sinanay sa paaralan, * at mahigit 170 lupain na ang napadalhan ng mga nagtapos dito. Hindi sinasayang ng mga misyonero ang tinanggap nilang pagsasanay. Nagpapakita sila ng halimbawa sa kasigasigan sa ministeryo at sinasanay nila ang iba na gayon din ang gawin. Kadalasan nang sila ang nangunguna sa gawain sa mga lugar na kakaunti o wala pa ngang mamamahayag ng Kaharian.

13 Kuning halimbawa ang Japan. Noong Digmaang Pandaigdig II, halos wala nang nakikibahagi sa pangangaral doon. Wala pang 10 ang mamamahayag sa Japan noong Agosto 1949. Pero sa pagtatapos ng taóng iyon, masigasig na nangaral doon ang 13 misyonerong sinanay sa Gilead. Mas marami pang misyonero ang ipinadala. Sa simula, nagpokus sila sa malalaking lunsod; pero lumipat din sila sa iba pang mga lunsod. Pinasigla ng mga misyonero ang kanilang mga estudyante sa Bibliya at iba pa na magpayunir. Napakaganda ng resulta ng sigasig ng mga misyonerong ito. Sa ngayon, mahigit nang 216,000 ang tagapaghayag ng Kaharian sa Japan, at halos 40 porsiyento rito ay mga payunir! *

14. Ano ang pinatutunayan ng mga teokratikong paaralan? (Tingnan din ang kahongMga Paaralang Nagsasanay sa mga Ministro ng Kaharian,” pahina 188.)
14 Iba pang teokratikong paaralan. Ang Pioneer Service School, Bible School for Christian Couples, at Bible School for Single Brothers ay nakatulong sa mga nag-aral dito na sumulong sa espirituwal at maging halimbawa ng kasigasigan sa gawaing pag-eebanghelyo. * Ang lahat ng teokratikong paaralang ito ay patunay na talagang inihahanda ng ating Hari ang kaniyang mga tagasunod sa pagganap ng kanilang ministeryo.​—2 Tim. 4:5.

Sinasanay ang mga Brother Para sa Mabibigat na Pananagutan

15. Ano ang gustong tularan kay Jesus ng mga brother na may pananagutan sa kongregasyon?
15 Alalahanin ang hula ni Isaias tungkol sa pagtuturo ng Diyos kay Jesus. Sapaaralanna iyon sa langit, natutuhan ng Anakkung paano sasagutin ng salita ang pagód.” (Isa. 50:4) Ginamit ni Jesus ang natutuhan niya; habang nasa lupa, pinaginhawa niya ang mganagpapagal at nabibigatan.” (Mat. 11:28-30) Bilang pagtulad kay Jesus, gusto rin ng mga brother na may pananagutan sa kongregasyon na mapaginhawa ang kanilang mga kapatid. Dahil diyan, inorganisa ang ibat ibang paaralan para tulungan ang kuwalipikadong mga brother na maging mas epektibo sa paglilingkod sa kanilang mga kapananampalataya.

16, 17. Ano ang tunguhin ng Kingdom Ministry School? (Tingnan din ang talababa.)
16 Kingdom Ministry School. Ang unang klase ng paaralang ito ay idinaos noong Marso 9, 1959, sa South Lansing, New York. Mga naglalakbay na tagapangasiwa at mga congregation servant ang iniimbitahang dumalo sa isang-buwang kursong ito. Ang kurso sa Ingles ay isinalin nang maglaon sa iba pang wika, kaya unti-unti, tumanggap na rin ng pagsasanay ang mga brother sa ibang panig ng daigdig. *

Si Lloyd Barry habang nagtuturo sa isang klase ng Kingdom Ministry School sa Japan noong 1970
Si Brother Lloyd Barry habang nagtuturo sa Kingdom Ministry School sa Japan, 1970
17 Ganito ang sinabi ng 1962 Yearbook of Jehovahs Witnesses tungkol sa tunguhin ng Kingdom Ministry School: “Sa napakaabalang daigdig na ito, ang tagapangasiwa sa kongregasyon ng mga saksi ni Jehova ay dapat na isang lalaking organisado sa buhay, sa gayoy mabibigyan niya ng sapat na atensiyon ang lahat sa kongregasyon at maging pagpapala sa kanila. Pero hindi rin niya dapat pabayaan ang kaniyang pamilya dahil sa kongregasyon; dapat na may katinuan siya ng pag-iisip. Isa ngang napakagandang pagkakataon para sa mga congregation servant sa buong mundo na makapag-aral sa Kingdom Ministry School para tumanggap ng pagsasanay na tutulong sa kanila na magampanan ang sinasabi ng Bibliya na mga pananagutan ng isang tagapangasiwa!”​—1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9.

18. Paano nakikinabang sa Kingdom Ministry School ang lahat sa bayan ng Diyos?
18 Ang lahat sa bayan ng Diyos ay nakikinabang sa Kingdom Ministry School. Paano? Kapag ikinakapit ng mga elder at ministeryal na lingkod ang natutuhan nila sa paaralan, napagiginhawa nila, gaya ni Jesus, ang kanilang mga kapananampalataya. Hindi bat napahahalagahan natin ang mabait na pananalita, madamaying pakikinig, o nakapagpapatibay na pagdalaw ng mapagmalasakit na elder o ministeryal na lingkod? (1 Tes. 5:11) Talagang pagpapala sa mga kongregasyon ang mga kuwalipikadong brother na ito!

19. Ano ang iba pang paaralan na pinangangasiwaan ng Teaching Committee, at para saan ang mga paaralang ito?
19 Iba pang teokratikong paaralan. Pinangangasiwaan ng Teaching Committee ng Lupong Tagapamahala ang iba pang paaralan na nagsasanay sa mga brother na may pananagutan sa loob ng organisasyon. Ang mga paaralang iyon ay dinisenyo para tulungan ang mga elder sa kongregasyon, naglalakbay na tagapangasiwa, at mga miyembro ng Komite ng Sangay na maging mas epektibo sa pagganap ng kanilang mga atas. Pinasisigla ng mga salig-Bibliyang kurso ang mga brother na panatilihing matatag ang kanilang espirituwalidad at ikapit ang mga simulain sa Kasulatan sa kanilang pakikitungo sa mahahalagang tupa na ipinagkatiwala sa kanila ni Jehova.​—1 Ped. 5:1-3.

Unang klase ng Ministerial Training School sa Malawi
Ang unang klase ng Ministerial Training School sa Malawi, 2007
20. Bakit masasabi ni Jesus na lahat tayo aynaturuan ni Jehova”? Ano ang determinado mong gawin?
20 Maliwanag, tinitiyak ng Mesiyanikong Hari na ang kaniyang mga tagasunod ay sinasanay na mabuti. Ang lahat ng pagsasanay na ito ay mula kay Jehova. Sinanay niya ang kaniyang Anak at sinanay naman ng Anak ang kaniyang mga tagasunod. Kaya masasabi ni Jesus na lahat tayo aynaturuan ni Jehova.” (Juan 6:45; Isa. 54:13) Maging determinado nawa tayong samantalahin ang lahat ng pagsasanay na inilalaan ng ating Hari. At tandaan natin na ang pangunahing layunin ng lahat ng pagsasanay na ito ay tulungan tayong manatiling malakas sa espirituwal para lubusan nating maganap ang ating ministeryo.

Gaano Katotoo sa Iyo ang Kaharian?
Paano sinanay ng Ama si Jesus?
Paano sinasanay ng Hari ang mga tagasunod niya para maging ebanghelisador?
Paano sinasanay ang mga kuwalipikadong brother para magampanan ang kanilang mga atas?
Paano mo maipapakitang pinahahalagahan mo ang pagsasanay na inilalaan ng Hari?
MGA PAARALANG NAGSASANAY SA MGA MINISTRO NG KAHARIAN
ATING BUHAY AT MINISTERYONG KRISTIYANO
Layunin: Sanayin ang mga mamamahayag na maging epektibo sa pangangaral at pagtuturo ng mabuting balita.

Gaano Katagal: Patuluyan.

Lokasyon: Kingdom Hall.

Pagpapatala: Lahat ng aktibong nakikisama sa kongregasyon na sumasang-ayon sa mga turo ng Bibliya at namumuhay ayon sa mga simulaing Kristiyano. Para magpatala, lumapit sa tagapangasiwa ng Pulong Para sa Buhay at Ministeryo.

Kapakinabangan: Tinuturuan tayo ng pulong sa gitnang sanlinggo na magsaliksik at magharap ng impormasyon sa lohikal na paraan. Natututo rin tayong makinig sa iba at magpokus sa kanilang espirituwal na pangangailangan, hindi lang ang sa atin.

Sinabi naman ni Arnie, isang matagal nang naglalakbay na tagapangasiwa: “Lumaki akong utal, at hiráp akong tumingin sa mga kausap ko. Dahil sa [pulong na ito], nagkaroon ako ng kumpiyansa. Sa tulong ng pagsasanay ni Jehova, natuto ako ng mga teknik kung paano kokontrolin ang aking paghinga at kung paano makapagtutuon ng pansin. Laking pasasalamat ko sa kakayahang purihin ang Diyos sa kongregasyon at sa aking ministeryo.”

Isang batang lalaking mamamahayag na nagbabasa ng Bibliya sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo
SCHOOL FOR CONGREGATION ELDERS *
Layunin: Tulungan ang mga elder na mapatibay ang kanilang espirituwalidad at maasikaso ang kanilang mga pananagutan sa kongregasyon.

Gaano Katagal: Limang araw.

Lokasyon: Pinagpapasiyahan ng tanggapang pansangay; karaniwan nang sa malapit na Kingdom Hall o Assembly Hall.

Pagpapatala: Inaanyayahan ng tanggapang pansangay ang mga elder.

Kapakinabangan: Narito ang ilang komento mula sa ika-92 klase sa Patterson, New York, E.U.A.:

Malaki ang naitulong sa akin ng paaralang ito. Nasuri ko ang sarili ko at nakita ko kung paano pangangalagaan ang mga tupa ni Jehova.”

Tatandaan ko ang mga natutuhan ko sa pagsasanay na ito habambuhay.”

PIONEER SERVICE SCHOOL
Layunin: Tulungan ang mga payunir nalubusang ganapinang kanilang ministeryo.​—2 Tim. 4:5.

Gaano Katagal: Anim na araw.

Lokasyon: Pinagpapasiyahan ng tanggapang pansangay; karaniwan nang sa malapit na Kingdom Hall.

Pagpapatala: Ang mga naglilingkod bilang regular pioneer nang di-bababa sa isang taon ay awtomatikong nakatala; ang tagapangasiwa ng sirkito ang magbibigay-alam nito sa kanila. Ang matatagal nang payunir na hindi pa muling nakapag-aral sa nakalipas na limang taon ay maaaring anyayahan.

Kapakinabangan: “Nakatulong ang paaralang ito para maharap ko ang mga hamon sa aking buhay at sa ministeryo,” ang sabi ni Lily. “Malaki ang isinulong ng paraan ko ng pag-aaral, pagtuturo, at paggamit ng Bibliya. Mas handa akong tumulong sa iba, sumuporta sa mga elder, at makaambag sa ikasusulong ng kongregasyon.”

Sinabi naman ni Brenda, na dalawang beses nang nakadalo sa paaralang ito: “Tinulungan ako ng paaralan na maging mas tutok sa espirituwal na mga bagay, masanay sa tama ang aking budhi, at magpokus sa pagtulong sa iba. Talagang bukas-palad si Jehova!”

BETHEL ENTRANTSSCHOOL
Layunin: Tulungan ang mga bagong datíng sa Bethel na maging matagumpay sa kanilang paglilingkod dito.

Gaano Katagal: Apat na araw na tig-aapat na oras bawat araw.

Pagpapatala: Ang mga permanenteng miyembro ng pamilyang Bethel o temporary volunteer na naglilingkod sa Bethel nang isang taon o higit pa ay awtomatikong nakatala.

Kapakinabangan: Sinabi ni Demetrius, na nakadalo sa paaralang ito noong dekada ng 1980: “Natulungan ako ng kursong ito na pasulungin ang aking kaugalian sa pag-aaral at inihanda ako para makapaglingkod nang matagal sa Bethel. Dahil sa mga instruktor, kurikulum, at praktikal na payo, nakumbinsi ako na mahal ako ni Jehova at gusto niya akong magtagumpay sa paglilingkod sa Bethel.”

SCHOOL FOR KINGDOM EVANGELIZERS *
Layunin: Bigyan ng pantanging pagsasanay ang mga nasa buong-panahong paglilingkod (mag-asawa, brother at sister na walang asawa) para lubusan silang magamit ni Jehova at ng kaniyang organisasyon. Marami sa mga magtatapos ay aatasang maglingkod sa mga lugar sa kanilang bansa kung saan mas malaki ang pangangailangan. Ang mga wala pang 50 anyos ay maaaring maglingkod bilang mga temporary special pioneer para magbukas at magpalawak ng gawain sa liblib na mga lugar.

Gaano Katagal: Dalawang buwan.

Lokasyon: Pinagpapasiyahan ng tanggapang pansangay; karaniwan nang sa Kingdom Hall o Assembly Hall.

Isang sister na nasa ministeryo
Nakikinabang ang lahat ng kapatid sa teokratikong pagsasanay

Pagpapatala: Puwedeng mag-aplay ang mga nasa buong-panahong paglilingkod na edad 23 hanggang 65, may mabuting kalusugan, nasa kalagayang maglingkod kung saan mas malaki ang pangangailangan, at may saloobingNarito ako! Isugo mo ako.” (Isa. 6:8) Ang lahat ng mag-aaral ay dapat na tuloy-tuloy na naglilingkod nang buong panahon nang di-bababa sa dalawang taon. Ang mag-asawa ay dapat na dalawang taon nang kasal. Ang brother ay dapat na naglilingkod bilang elder o ministeryal na lingkod sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Kung may ganitong paaralan sa teritoryong sakop ng inyong sangay, isang miting ang idaraos sa panrehiyong kombensiyon para magbigay ng impormasyon sa mga interesadong mag-aral.

Kapakinabangan: Maraming magagandang komento ang natatanggap mula sa mga nagtapos sa Bible School for Single Brothers at Bible School for Christian Couples. Noong 2013, inaprobahan ng Lupong Tagapamahala na pagsamahin ang dalawang paaralang ito. Tatawagin itong School for Kingdom Evangelizers. Ngayon, makikinabang na ang mas maraming tapat na mga payunir, pati na ang mga sister na walang asawa.

WATCHTOWER BIBLE SCHOOL OF GILEAD
Layunin: Ang mga nagtapos ay puwedeng atasan bilang naglalakbay na tagapangasiwa, misyonero, o Bethelite. Dahil sa tinanggap nilang pagsasanay, ang mga nagtapos ay makatutulong sa pagpapatibay at pagpapatatag sa bayan ng Diyos, sa larangan man o sa sangay.

Gaano Katagal: Limang buwan.

Lokasyon: Watchtower Educational Center, Patterson, New York.

Isang classroom ng mga estudyante sa Gilead na nakikinig sa isang instruktor ng Gilead
Isang klase sa Gilead​—Patterson, New York

Pagpapatala: Mga mag-asawa at brother at sister na walang asawa na nasa pantanging buong-panahong paglilingkod. Ang mga misyonero na hindi pa nakapag-aral sa Gilead, pati na ang mga special pioneer, Bethelite, o mga naglalakbay na tagapangasiwa at kanilang asawa ay maaaring anyayahan ng Komite ng Sangay na mag-aplay. Kailangang nakapagsasalita at nakapagsusulat sa wikang Ingles.

Kapakinabangan: Ganito ang komento nina Lade at Monique, mag-asawang mula sa Estados Unidos na ilang taon nang naglilingkod sa atas nilang teritoryo:

Inihanda kami ng Gilead na pumunta saanmang panig ng daigdig, maging masipag, at gumawang kasama ng ating minamahal na mga kapatid,” ang sabi ni Lade.

Idinagdag ni Monique: “Habang ikinakapit ko ang natutuhan ko mula sa Salita ng Diyos, lalo akong nagkakaroon ng kagalakan sa aking atas. Para sa akin, ang kagalakang iyon ay katibayan ng pag-ibig ni Jehova.”

KINGDOM MINISTRY SCHOOL
Layunin: Sanayin ang mga naglalakbay na tagapangasiwa, elder, at mga ministeryal na lingkod na asikasuhin ang kanilang mga pananagutan sa kongregasyon at sa organisasyon. (Gawa 20:28) Tinatalakay ang kasalukuyang mga kalagayan, kalakaran, at apurahang pangangailangan ng mga kongregasyon. Idinaraos ito kada ilang taon ayon sa pasiya ng Lupong Tagapamahala.

Gaano Katagal: Sa nakalipas na mga taon, iba-iba ang haba ng sesyon.

Lokasyon: Karaniwan nang sa malapit na Kingdom Hall o Assembly Hall.

Pagpapatala: Ang tagapangasiwa ng sirkito ang nagbibigay-alam sa mga elder at ministeryal na lingkod. Ang tanggapang pansangay ang nag-aanyaya sa naglalakbay na tagapangasiwa.

Kapakinabangan: “Bagaman maikli lang ang paaralan, nakatutulong ito sa mga elder na mapanatili ang kanilang kagalakan at magpakatatag habang naglilingkod kay Jehova. Natututuhan ng baguhan at matagal nang mga elder na maging mabisa sa pagpapastol at magkaroon ng iisang takbo ng kaisipan.”​—Quinn.

Balanse ang pagsasanay​—napatibay nito ang pagpapahalaga namin sa espirituwal na mga bagay, nababalaan kami tungkol sa mga panganib, at nagbigay ito ng praktikal na mga mungkahi para mapangalagaan ang kawan.”​—Michael.

SCHOOL FOR TRAVELING OVERSEERS AND THEIR WIVES *
Layunin: Tulungan ang mga naglalakbay na tagapangasiwa na maging higit na epektibo sa paglilingkod sa kongregasyon, ‘magpagal sa pagsasalita at pagtuturo,’ at magpastol sa mga nasa ilalim ng kanilang pangangalaga.​—1 Tim. 5:17; 1 Ped. 5:2, 3.

Gaano Katagal: Dalawang buwan.

Lokasyon: Pinagpapasiyahan ng tanggapang pansangay.

Pagpapatala: Inaanyayahan ng tanggapang pansangay ang mga naglalakbay na tagapangasiwa at kanilang asawa.

Kapakinabangan: “Sumidhi ang pagpapahalaga namin sa pagkaulo ni Jesus sa organisasyon. Nakita namin na kailangang pasiglahin ang mga kapatid at patibayin ang pagkakaisa ng bawat kongregasyon. Idiniin sa amin ng paaralan na bagaman ang naglalakbay na tagapangasiwa ay nagbibigay ng payo at pagtutuwid pa nga kung minsan, ang pangunahing tunguhin niya ay tulungan ang mga kapatid na makitang mahal sila ni Jehova.”​—Joel at Connie, unang klase sa E.U.A., 1999.

SCHOOL FOR BRANCH COMMITTEE MEMBERS AND THEIR WIVES
Layunin: Tulungan ang mga miyembro ng Komite ng Sangay na pangasiwaan nang mas mabuti ang mga tahanang Bethel, asikasuhin ang mga gawaing paglilingkod na may kinalaman sa mga kongregasyon, at pangasiwaan ang mga sirkito sa teritoryo ng sangay.​—Luc. 12:48b.

Gaano Katagal: Dalawang buwan.

Lokasyon: Watchtower Educational Center, Patterson, New York.

Pagpapatala: Ang Service Committee ng Lupong Tagapamahala ang nag-aanyaya sa mga miyembro ng Komite ng Sangay o Komite ng Bansa at kanilang asawa.

Kapakinabangan: Sina Lowell at Cara ay nagtapos sa ika-25 klase. Naglilingkod sila ngayon sa Nigeria.

Napaalalahanan ako na gaanuman ako kaabala o anuman ang gawaing ibinigay sa akin, espirituwalidad ang susi para mapalugdan si Jehova,” ang sabi ni Lowell.

Naalala ni Cara ang isang aral na natutuhan niya: “Kung hindi ko kayang ipaliwanag ang isang bagay sa simpleng paraan, kailangan ko muna itong pag-aralang mabuti bago ko ito ituro sa iba.”

^ par. 63 Wala pang ganitong paaralan sa ibang mga bansa.

^ par. 83 Wala pang ganitong paaralan sa ibang mga bansa.

^ par. 104 Wala pang ganitong paaralan sa ibang mga bansa.

Higit Pang Impormasyon
Isang daan na maraming sagabal
ANG BANTAYANEDISYON PARA SA PAG-AARAL
Patagin Mo ang Landasin ng Iyong PaaPara Sumulong Ka
Paano mo aalisin ang mga sagabal sa iyong espirituwal na tunguhin?

Isang kabataang nangunguna sa panalangin sa isang grupo ng mga Saksi ni Jehova
ANG BANTAYANEDISYON PARA SA PAG-AARAL
Tulungan ang Iba na Maabot ang Kanilang Buong Potensiyal
Paano natin matutulungang sumulong ang mga kabataan o mga bagong bautismo?

Nauna
Susunod

I-print
I-share
Kaharián

00:0032:34
PÓKUS NG KABANÁTA
Iniháhandâ ng mgá teokrátikong páaralán áng mgá minístro ng Kaharián pára magampánan áng kaniláng átas
1-3. Paáno pinalawak ni Jesús áng gawáing pangangáral? Anóng mgá tanóng áng bumabángon?
DALAWÁNG táong nangáral si Jesús sa buóng Galiléa. (Basáhin áng Matéo 9:35-38.) Dumálaw siyá sa maráming lunsód at náyon, ná nagtutúro sa mgá sinagóga at nangangáral ng mabúting balíta ng Kaharián. Saanman siyá mangáral, dinudumog siyá ng mgá táo. “Áng aanihin ay marámi,” áng sinábi ni Jesús, at kailángan ng mas maráming manggagáwà.

2 Gumawâ ng kaayusán si Jesús pára mapalawak áng gawáing pangangáral. Paáno? Isinúgò niyá áng kaniyáng 12 apostólúpang ipangáral áng kaharián ng Diyós.” (Luc. 9:1, 2) Malamáng ná may mgá tanóng áng mgá apostól kung paáno nilá itó gágawin. Kayâ bágo silá isugo, binigyán silá ni Jesús ng isáng bágay ná ibinigáy din sa kaniyá ng Amá​—pagsasánay.

3 Bumabángon ngayón áng maráming tanóng: Paáno sinánay ng Amá si Jesús? Paáno sinánay ni Jesús áng kaniyáng mgá apostól? Sa ngayón, sinasánay din ba ng Mesiyánikong Hári áng kaniyáng mgá tagasunód sa paggawà ng kaniláng ministéryo? Kung óo, paáno?

Kung Anó áng Itinúro sa Ákin ng Amá, . . . Sinasalita Ko

4. Kailán at saán tinurúan ng Amá si Jesús?
4 Kinilála ni Jesús ná tinurúan siyá ng kaniyáng Amá. Noóng kaniyáng ministéryo, sinábi niyá: “Kung anó áng itinúro sa ákin ng Amá, itó áng mgá bágay ná sinasalita ko.” (Juán 8:28) Kailán at saán tinurúan si Jesús? Maliwánag ná tumanggáp ng pagsasánay si Jesús mulâ pa nang lalángin siyá bílang panganáy ná Anák ng Diyós. (Col. 1:15) Sa loób ng napakahabang panahón, sa pilíng ng kaniyáng Amá sa lángit, áng Anák ay nakíkiníg at nagmamasid saDakílang Tagapagtúro.” (Isá. 30:20) Bílang resúlta, tumanggáp áng Anák ng waláng-kapantáy ná edukasyón tungkól sa mgá katangían, gawáin, at mgá layúnin ng kaniyáng Amá.

5. Anó áng itinúro ng Amá sa kaniyáng Anák hinggíl sa ministéryong isásagawâ niyá sa lúpa?
5 Nang dumatíng áng támang panahón, tinurúan ni Jehóva áng kaniyáng Anák hinggíl sa ministéryong isásagawâ niyá sa lúpa. Pansinín áng húla tungkól sa kaugnáyan ng Dakílang Tagapagtúro at ng panganáy niyáng Anák. (Basáhin áng Isáias 50:4, 5.) Sa húla, ginigising ni Jehóva áng kaniyáng Anákuma-umága.” Mailalaráwan nátin sa ísip áng isáng gúro ná maágang nanggigising sa kaniyáng estudyánte pára turúan itó. Sinábi ng isáng reperénsiya sa Bíbliya: “Párang dinádala siyá [ni Jehóva] sa páaralán ná gáya ng isáng estudyánte at tinuturúan kung anó áng ipangangáral at kung paáno niyá itó gágawin.” Sapáaralánná iyón sa lángit, itinúro ni Jehóva sa kaniyáng Anákkung anó áng sásabíhin at kung anó áng sasalitáin.” (Juán 12:49) Tinurúan din siyá ng Amá kung paáno magtúrò. * Hábang nása lúpa, hindî sinayang ni Jesús áng pagsasánay sa kaniyá​—ginámit niyá itó sa kaniyáng ministéryo at sinánay rín áng mgá tagasunód niyá pára maisagawa áng kaniláng ministéryo.

6, 7. (a) Paáno sinánay ni Jesús áng kaniyáng mgá apostól, at sa anóng gawáin silá naihandâ nitó? (b) Anóng pagsasánay áng tinítiyák ni Jesús ná natátanggáp ng mgá tagasunód niyá sa ngayón?
6 Paáno sinánay ni Jesús áng kaniyáng mgá apostól, gáya ng binanggít sa pasimulá? Áyon sa Matéo kabanáta 10, nagbigáy siyá ng espesípikong mgá tagubílin sa ministéryo, gáya ng: saán mangangáral (taláta 5, 6), anó áng mensáhe (taláta 7), pangangailangang magtiwála kay Jehóva (taláta 9, 10), paáno lalapit sa may-báhay (taláta 11-13), áng gágawin kapág tínanggihán (taláta 14, 15), at paáno tutugón sa pag-uúsig (taláta 16-23). * Dáhil sa pagsasánay ni Jesús sa kaniyáng mgá apostól, naihandâ silá pára pangunahan áng pangangáral ng mabúting balíta noóng únang síglo C.E.

7 Kumustá sa ngayón? Ibinigáy ng Hári ng Kaharián ng Diyós ná si Jesús sa kaniyáng mgá tagasunód áng pínakamahalagáng átas​—ipangáral ángmabúting balítang itó ng kaharián . . . sa buóng tinatahánang lúpa bílang patotoó sa lahát ng mgá bansâ.” (Mat. 24:14) Sinasánay ba táyo ng Hári pára sa napakahalagáng gawáing itó? Óo namán! Mulâ sa lángit, tinítiyák ng Hári ná áng mgá tagasunód niyá ay nakatatanggap ng tulóy-tulóy ná pagsasánay kung paáno mangangáral at kung paáno gágampanán áng mabibigát ná pananagútan sa kongregasyón.

Sinasánay áng mgá Minístro Pára Magíng Ebanghelisadór

8, 9. (a) Anó áng pangunáhing layúnin ng Paaralang Teokratiko Úkol sa Ministéryo? (b) Paáno nakatúlong áng púlong sa gitnang sanlinggó pára magíng mas epektíbo ka sa ministéryo?
8 Noón pa man, ginagámit ná ng organisasyón ni Jehóva áng mgá asámblea, kombénsiyon, at mgá púlong sa kongregasyón​—gáya ng Púlong sa Paglilingkód—​pára sanáyin áng báyan ng Diyós sa ministéryo. Péro mulâ dekáda ng 1940, áng mgá nangungúnang bróther sa punóng-tanggápan ay nagsaayos ng ibát ibáng páaralán pára sa higít pang pagsasánay.

9 Paaralang Teokratiko Úkol sa Ministéryo. Sa Kabanáta 16, natutúhan nátin ná nagsimulâ áng paaralang itó noóng 1943. Inorganisa ba áng paaralang itó pára lang sanáyin áng mgá estudyánte ná magíng mahúsay sa pagganap ng mgá bahági sa púlong? Hindî. Áng pangunáhing layúnin ng paaralang itó ay sanáyin áng báyan ng Diyós ná gamítin áng kaniláng kakayaháng magsalitâ pára puríhin si Jehóva sa ministéryo. (Áwit 150:6) Tinútulúngan ng páaralán áng lahát ng kapatíd ná nakatalá ríto ná magíng mas epektíbong mgá minístro ng Kaharián. Sa ngayón, áng pagsasánay ná itó ay ginágawâ sa púlong sa gitnang sanlinggó.

10, 11. Síno sa ngayón áng maaáring imbitahan sa Paaralang Gilead? Anó áng tungúhin ng kurikulum nitó?
10 Watchtower Bible School of Gilead. Áng tinatáwag ngayóng Watchtower Bible School of Gilead ay nagsimulâ noóng Pebrero 1, 1943, áraw ng Lunes. Sa umpisá, dinisényo itó pára sanáyin áng mgá payunír at ibá pang buóng-panahóng lingkód ná magíng misyonero sa ibát ibáng pánig ng mundó. Péro mulâ Oktubre 2011, áng mgá iniimbitahan ná lang sa páaralán ay mgá dáti nang nása pantánging buóng-panahóng paglilingkód​—mgá misyonérong hindî pa nakapag-áral díto, mgá special pioneer, naglalakbáy ná tagapangasíwa at kaniláng asáwa, at Béthelite.

11 Anó áng tungúhin ng kurikulum ng Paaralang Gilead? Sinábi ng isáng matagál nang instruktor ng páaralán: “Pára patibáyin áng pananámpalatáya ng mgá estudyánte sa pamamagítan ng puspúsang pag-aáral ng Salitâ ng Diyós at tulúngan siláng maglinang ng espirituwál ná mgá katangíang kailángan pára maharáp áng mgá hámon sa kaniláng átas. Pangunáhing tungúhin din ng kurikulum ná itaním sa púso ng mgá estudyánte áng mas matindíng pagnanáis ná makibahági sa gawáing pag-éebanghélyo.”​—Efe. 4:11.

12, 13. Anó áng epékto ng Paaralang Gilead sa gawáing pangangáral sa buóng daigdíg? Magbigáy ng halimbáwa.
12 Anó áng epékto ng Paaralang Gilead sa gawáing pangangáral sa buóng daigdíg? Mulâ 1943, mahigít 8,500 ná áng sinánay sa páaralán, * at mahigít 170 lupaín ná áng napadalhan ng mgá nagtapos díto. Hindî sinasayang ng mgá misyonero áng tinanggáp niláng pagsasánay. Nagpápakíta silá ng halimbáwa sa kasigasigan sa ministéryo at sinasánay nilá áng ibá ná gayón din áng gawín. Kadalásan nang silá áng nangungúna sa gawáin sa mgá lugár ná kakauntí o walâ pa ngang mamamahayág ng Kaharián.

13 Kúning halimbáwa áng Japan. Noóng Digmáang Pandaigdíg II, hálos walâ nang nakikibahági sa pangangáral doón. Walâ pang 10 áng mamamahayág sa Japan noóng Agosto 1949. Péro sa págtatapós ng táong iyón, masigásig ná nangáral doón áng 13 misyonérong sinánay sa Gilead. Mas marámi pang misyonero áng ipinadala. Sa simulá, nagpókus silá sa malalakíng lunsód; péro lumípat din silá sa ibá pang mgá lunsód. Pinasígla ng mgá misyonero áng kaniláng mgá estudyánte sa Bíbliya at ibá pa ná magpayunír. Nápakagandá ng resúlta ng sigásig ng mgá misyonérong itó. Sa ngayón, mahigít nang 216,000 áng tagapaghayág ng Kaharián sa Japan, at hálos 40 porsiyento ríto ay mgá payunír! *

14. Anó áng pinatútunáyan ng mgá teokrátikong páaralán? (Tingnán din áng kahóngMgá Paaralang Nagsasanay sa mgá Minístro ng Kaharián,” pahína 188.)
14 Ibá pang teokrátikong páaralán. Áng Pioneer Service School, Bible School for Christian Couples, at Bible School for Single Brothers ay nakatúlong sa mgá nag-áral díto ná sumúlong sa espirituwál at magíng halimbáwa ng kasigasigan sa gawáing pag-éebanghélyo. * Áng lahát ng teokrátikong paaralang itó ay patunay ná talagáng iniháhandâ ng áting Hári áng kaniyáng mgá tagasunód sa pagganap ng kaniláng ministéryo.​—2 Tim. 4:5.

Sinasánay áng mgá Bróther Pára sa Mabibigát ná Pananagútan

15. Anó áng gustóng tuláran kay Jesús ng mgá bróther ná may pananagútan sa kongregasyón?
15 Alalahánin áng húla ni Isáias tungkól sa pagtutúro ng Diyós kay Jesús. Sapáaralánná iyón sa lángit, natutúhan ng Anákkung paáno sasagutín ng salitâ áng pagód.” (Isá. 50:4) Ginámit ni Jesús áng natutúhan niyá; hábang nása lúpa, pinaginhawa niyá áng mgánagpápagal at nabíbigatán.” (Mat. 11:28-30) Bílang pagtúlad kay Jesús, gustó rín ng mgá bróther ná may pananagútan sa kongregasyón ná mapaginhawa áng kaniláng mgá kapatíd. Dáhil diyán, inorganisa áng ibát ibáng páaralán pára tulúngan áng kuwalipikádong mgá bróther ná magíng mas epektíbo sa paglilingkód sa kaniláng mgá kapanánampalatáya.

16, 17. Anó áng tungúhin ng Kingdom Ministry School? (Tingnán din áng talababá.)
16 Kingdom Ministry School. Áng únang klase ng paaralang itó ay idinaos noóng Marso 9, 1959, sa South Lansing, New York. Mgá naglalakbáy ná tagapangasíwa at mgá congregation servant áng iniimbitahang dumaló sa isáng-buwang kursong itó. Áng kurso sa Ingles ay isinálin nang magláon sa ibá pang wikà, kayâ untí-untí, tumanggáp ná rín ng pagsasánay áng mgá bróther sa ibáng pánig ng daigdíg. *

Si Lloyd Barry hábang nagtutúro sa isáng klase ng Kingdom Ministry School sa Japan noóng 1970
Si Bróther Lloyd Barry hábang nagtutúro sa Kingdom Ministry School sa Japan, 1970
17 Ganitó áng sinábi ng 1962 Yearbook of Jehovahs Witnesses tungkól sa tungúhin ng Kingdom Ministry School: “Sa napakaabalang daigdíg ná itó, áng tagapangasíwa sa kongregasyón ng mgá saksí ni Jehóva ay dápat ná isáng laláking organisado sa búhay, sa gayoy mabíbigyán niyá ng sapát ná atensiyón áng lahát sa kongregasyón at magíng pagpapála sa kanilá. Péro hindî rín niyá dápat pabayaán áng kaniyáng pamílya dáhil sa kongregasyón; dápat ná may katinuán siyá ng pag-iísip. Isá ngang nápakagandáng pagkakátaon pára sa mgá congregation servant sa buóng mundó ná mákapag-áral sa Kingdom Ministry School pára tumanggáp ng pagsasánay ná tutúlong sa kanilá ná magampánan áng sinasábi ng Bíbliya ná mgá pananagútan ng isáng tagapangasíwa!”​—1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9.

18. Paáno nakikinábang sa Kingdom Ministry School áng lahát sa báyan ng Diyós?
18 Áng lahát sa báyan ng Diyós ay nakikinábang sa Kingdom Ministry School. Paáno? Kapág ikinakápit ng mgá élder at ministeryál ná lingkód áng natutúhan nilá sa páaralán, napagiginhawa nilá, gáya ni Jesús, áng kaniláng mgá kapanánampalatáya. Hindî bat napaháhalagahán nátin áng mabaít ná panánalitá, madamaying pakikinig, o nakapagpápatíbay ná pagdálaw ng mapágmalasákit ná élder o ministeryál ná lingkód? (1 Tes. 5:11) Talagáng pagpapála sa mgá kongregasyón áng mgá kuwalipikádong bróther ná itó!

19. Anó áng ibá pang páaralán ná pinangángasiwáan ng Teaching Committee, at pára saán áng mgá paaralang itó?
19 Ibá pang teokrátikong páaralán. Pinangángasiwáan ng Teaching Committee ng Lupóng Tagapamahála áng ibá pang páaralán ná nagsasanay sa mgá bróther ná may pananagútan sa loób ng organisasyón. Áng mgá paaralang iyón ay dinisényo pára tulúngan áng mgá élder sa kongregasyón, naglalakbáy ná tagapangasíwa, at mgá miyémbro ng Komite ng Sangáy ná magíng mas epektíbo sa pagganap ng kaniláng mgá átas. Pinasísigla ng mgá sálig-Bíbliyang kurso áng mgá bróther ná panatilihing matatág áng kaniláng espirituwalidád at ikápit áng mgá simuláin sa Kasulátan sa kaniláng pakikitúngo sa mahahalagáng túpa ná ipinagkatiwála sa kanilá ni Jehóva.​—1 Ped. 5:1-3.

Únang klase ng Ministerial Training School sa Maláwi
Áng únang klase ng Ministerial Training School sa Maláwi, 2007
20. Bákit masasábi ni Jesús ná lahát táyo aynaturúan ni Jehóva”? Anó áng determinádo mong gawín?
20 Maliwánag, tinítiyák ng Mesiyánikong Hári ná áng kaniyáng mgá tagasunód ay sinasánay ná mabúti. Áng lahát ng pagsasánay ná itó ay mulâ kay Jehóva. Sinánay niyá áng kaniyáng Anák at sinánay namán ng Anák áng kaniyáng mgá tagasunód. Kayâ masasábi ni Jesús ná lahát táyo aynaturúan ni Jehóva.” (Juán 6:45; Isá. 54:13) Magíng determinádo nawâ táyong samantalahín áng lahát ng pagsasánay ná inilálaán ng áting Hári. At tandaán nátin ná áng pangunáhing layúnin ng lahát ng pagsasánay ná itó ay tulúngan táyong manatíling malakás sa espirituwál pára lubúsan náting maganáp áng áting ministéryo.

Gaáno Katotoó sa Iyó áng Kaharián?
Paáno sinánay ng Amá si Jesús?
Paáno sinasánay ng Hári áng mgá tagasunód niyá pára magíng ebanghelisadór?
Paáno sinasánay áng mgá kuwalipikádong bróther pára magampánan áng kaniláng mgá átas?
Paáno mo maipapakitang pinaháhalagahán mo áng pagsasánay ná inilálaán ng Hári?
MGÁ PAARALANG NAGSASANAY SA MGÁ MINÍSTRO NG KAHARIÁN
ÁTING BÚHAY AT MINISTÉRYONG KRISTIYÁNO
Layúnin: Sanáyin áng mgá mamamahayág ná magíng epektíbo sa pangangáral at pagtutúro ng mabúting balíta.

Gaáno Katagál: Pátulúyan.

Lokasyon: Kingdom Hall.

Pagpapatala: Lahát ng aktíbong nakikisama sa kongregasyón ná sumásang-áyon sa mgá túro ng Bíbliya at namumuhay áyon sa mgá simuláing Kristiyáno. Pára magpatala, lumápit sa tagapangasíwa ng Púlong Pára sa Búhay at Ministéryo.

Kapakinabangán: Tinuturúan táyo ng púlong sa gitnang sanlinggó ná magsaliksík at magharap ng impormasyón sa lohikal ná paraán. Natutúto rín táyong makiníg sa ibá at magpókus sa kaniláng espirituwál ná pangangailángan, hindî lang áng sa átin.

Sinábi namán ni Arnie, isáng matagál nang naglalakbáy ná tagapangasíwa: “Lumakí akóng utal, at hiráp akóng tumingín sa mgá kaúsap ko. Dáhil sa [púlong ná itó], nagkaroón akó ng kumpiyansa. Sa túlong ng pagsasánay ni Jehóva, natúto akó ng mgá teknik kung paáno kokontrolin áng áking paghinga at kung paáno makapagtutuon ng pansín. Lakíng pasasalámat ko sa kakayaháng puríhin áng Diyós sa kongregasyón at sa áking ministéryo.”

Isáng bátang laláking mamamahayág ná nagbabasá ng Bíbliya sa Paaralang Teokratiko Úkol sa Ministéryo
SCHOOL FOR CONGREGATION ELDERS *
Layúnin: Tulúngan áng mgá élder ná mapatíbay áng kaniláng espirituwalidád at maasikaso áng kaniláng mgá pananagútan sa kongregasyón.

Gaáno Katagál: Limáng áraw.

Lokasyon: Pinagpapasiyahan ng tanggápang pansangáy; karaníwan nang sa malapít ná Kingdom Hall o Assembly Hall.

Pagpapatala: Ináanyayáhan ng tanggápang pansangáy áng mgá élder.

Kapakinabangán: Nárito áng iláng koménto mulâ sa íka-92 klase sa Patterson, New York, E.U.A.:

Malakí áng naitúlong sa ákin ng paaralang itó. Nasuri ko áng saríli ko at nakíta ko kung paáno pangangalagaan áng mgá túpa ni Jehóva.”

Tátandaán ko áng mgá natutúhan ko sa pagsasánay ná itó habambúhay.”

PIONEER SERVICE SCHOOL
Layúnin: Tulúngan áng mgá payunír nálubúsang ganapínáng kaniláng ministéryo.​—2 Tim. 4:5.

Gaáno Katagál: Ánim ná áraw.

Lokasyon: Pinagpapasiyahan ng tanggápang pansangáy; karaníwan nang sa malapít ná Kingdom Hall.

Pagpapatala: Áng mgá naglílingkód bílang regulár pioneer nang dí-bababa sa isáng taón ay awtomátikong nakatalá; áng tagapangasíwa ng sírkito áng magbibigáy-alám nitó sa kanilá. Áng matatagal nang payunír ná hindî pa mulíng nakapag-áral sa nakalípas ná limáng taón ay maaáring anyayáhan.

Kapakinabangán: “Nakatúlong áng paaralang itó pára maharáp ko áng mgá hámon sa áking búhay at sa ministéryo,” áng sábi ni Lily. “Malakí áng isinúlong ng paraán ko ng pag-aáral, pagtutúro, at paggámit ng Bíbliya. Mas handâ akóng tumúlong sa ibá, sumuporta sa mgá élder, at makaambag sa ikasusúlong ng kongregasyón.”

Sinábi namán ni Brenda, ná dalawáng béses nang nakadaló sa paaralang itó: “Tinulúngan akó ng páaralán ná magíng mas tutok sa espirituwál ná mgá bágay, masánay sa tamà áng áking budhî, at magpókus sa pagtúlong sa ibá. Talagáng bukás-pálad si Jehóva!”

BÉTHEL ENTRANTSSCHOOL
Layúnin: Tulúngan áng mgá bágong datíng sa Béthel ná magíng matagumpáy sa kaniláng paglilingkód díto.

Gaáno Katagál: Ápat ná áraw ná tig-aapat ná óras báwat áraw.

Pagpapatala: Áng mgá permanenteng miyémbro ng pamílyang Béthel o temporary volunteer ná naglílingkód sa Béthel nang isáng taón o higít pa ay awtomátikong nakatalá.

Kapakinabangán: Sinábi ni Demetrius, ná nakadaló sa paaralang itó noóng dekáda ng 1980: “Natulúngan akó ng kursong itó ná pasulúngin áng áking kaugalián sa pag-aáral at inihandâ akó pára makapaglingkód nang matagál sa Béthel. Dáhil sa mgá instruktor, kurikulum, at praktikál ná páyo, nakumbinsí akó ná mahál akó ni Jehóva at gustó niyá akóng magtagumpáy sa paglilingkód sa Béthel.”

SCHOOL FOR KINGDOM EVANGELIZERS *
Layúnin: Bigyán ng pantánging pagsasánay áng mgá nása buóng-panahóng paglilingkód (mag-asáwa, bróther at síster ná waláng asáwa) pára lubúsan siláng magámit ni Jehóva at ng kaniyáng organisasyón. Marámi sa mgá magtátapós ay aatasang maglingkód sa mgá lugár sa kaniláng bansâ kung saán mas malakí áng pangangailángan. Áng mgá walâ pang 50 ányos ay maaáring maglingkód bílang mgá temporary special pioneer pára magbukas at magpalawak ng gawáin sa liblib ná mgá lugár.

Gaáno Katagál: Dalawáng buwán.

Lokasyon: Pinagpapasiyahan ng tanggápang pansangáy; karaníwan nang sa Kingdom Hall o Assembly Hall.

Isáng síster ná nása ministéryo
Nakikinábang áng lahát ng kapatíd sa teokrátikong pagsasánay

Pagpapatala: Puwédeng mag-apláy áng mgá nása buóng-panahóng paglilingkód ná edád 23 hanggáng 65, may mabúting kalusúgan, nása kalagáyang maglingkód kung saán mas malakí áng pangangailángan, at may saloóbingNárito akó! Isugo mo akó.” (Isá. 6:8) Áng lahát ng mag-aáral ay dápat ná tulóy-tulóy ná naglílingkód nang buóng panahón nang dí-bababa sa dalawáng taón. Áng mag-asáwa ay dápat ná dalawáng taón nang kasál. Áng bróther ay dápat ná naglílingkód bílang élder o ministeryál ná lingkód sa loób ng dalawáng magkasunod ná taón. Kung may ganitóng páaralán sa teritoryong sákop ng inyóng sangáy, isáng míting áng idaraos sa panrehiyong kombénsiyon pára magbigáy ng impormasyón sa mgá interesadong mag-áral.

Kapakinabangán: Maráming magagandáng koménto áng natátanggáp mulâ sa mgá nagtapos sa Bible School for Single Brothers at Bible School for Christian Couples. Noóng 2013, inaprobahan ng Lupóng Tagapamahála ná pagsamahin áng dalawáng paaralang itó. Tatawágin itóng School for Kingdom Evangelizers. Ngayón, makikinábang ná áng mas maráming tapát ná mgá payunír, patí ná áng mgá síster ná waláng asáwa.

WATCHTOWER BIBLE SCHOOL OF GILEAD
Layúnin: Áng mgá nagtapos ay puwédeng atasan bílang naglalakbáy ná tagapangasíwa, misyonero, o Béthelite. Dáhil sa tinanggáp niláng pagsasánay, áng mgá nagtapos ay makatutúlong sa pagpapatíbay at pagpapatatag sa báyan ng Diyós, sa larángan man o sa sangáy.

Gaáno Katagál: Limáng buwán.

Lokasyon: Watchtower Educational Center, Patterson, New York.

Isáng classroom ng mgá estudyánte sa Gilead ná nakíkiníg sa isáng instruktor ng Gilead
Isáng klase sa Gilead​—Patterson, New York

Pagpapatala: Mgá mag-asáwa at bróther at síster ná waláng asáwa ná nása pantánging buóng-panahóng paglilingkód. Áng mgá misyonero ná hindî pa nakapag-áral sa Gilead, patí ná áng mgá special pioneer, Béthelite, o mgá naglalakbáy ná tagapangasíwa at kaniláng asáwa ay maaáring anyayáhan ng Komite ng Sangáy ná mag-apláy. Kailángang nakapagsasalita at nakapagsusulat sa wikang Ingles.

Kapakinabangán: Ganitó áng koménto nína Lade at Monique, mag-asáwang mulâ sa Estádos Unídos ná iláng taón nang naglílingkód sa átas niláng teritóryo:

Inihandâ kamí ng Gilead ná pumuntá saanmang pánig ng daigdíg, magíng masípag, at gumawáng kasáma ng áting minámahal ná mgá kapatíd,” áng sábi ni Lade.

Idinagdág ni Monique: “Hábang ikinakápit ko áng natutúhan ko mulâ sa Salitâ ng Diyós, lálo akóng nagkákaroón ng kagalákan sa áking átas. Pára sa ákin, áng kagalákang iyón ay katibáyan ng pag-íbig ni Jehóva.”

KINGDOM MINISTRY SCHOOL
Layúnin: Sanáyin áng mgá naglalakbáy ná tagapangasíwa, élder, at mgá ministeryál ná lingkód ná asíkasúhin áng kaniláng mgá pananagútan sa kongregasyón at sa organisasyón. (Gawâ 20:28) Tinatalákay áng kasalukúyang mgá kalagáyan, kalakaran, at apuráhang pangangailángan ng mgá kongregasyón. Idinaraos itó kada iláng taón áyon sa pasiyá ng Lupóng Tagapamahála.

Gaáno Katagál: Sa nakalípas ná mgá taón, ibá-ibá áng habà ng sesyón.

Lokasyon: Karaníwan nang sa malapít ná Kingdom Hall o Assembly Hall.

Pagpapatala: Áng tagapangasíwa ng sírkito áng nagbíbigay-alám sa mgá élder at ministeryál ná lingkód. Áng tanggápang pansangáy áng nag-aanyaya sa naglalakbáy ná tagapangasíwa.

Kapakinabangán: “Bagamán maiklí lang áng páaralán, nakatutúlong itó sa mgá élder ná mapanatíli áng kaniláng kagalákan at magpakatatag hábang naglílingkód kay Jehóva. Natútutúhan ng baguhán at matagál nang mgá élder ná magíng mabísa sa págpapastól at magkaroón ng íisang takbó ng kaisipán.”​—Quinn.

Balánse áng pagsasánay​—napatíbay nitó áng pagpapahalagá námin sa espirituwál ná mgá bágay, nababalaán kamí tungkól sa mgá pangánib, at nagbigáy itó ng praktikál ná mgá mungkáhì pára mapangalagaán áng káwan.”​—Michael.

SCHOOL FOR TRAVELING OVERSEERS AND THEIR WIVES *
Layúnin: Tulúngan áng mgá naglalakbáy ná tagapangasíwa ná magíng higít ná epektíbo sa paglilingkód sa kongregasyón, ‘magpagal sa pagsásalitá at pagtutúro,’ at magpastol sa mgá nása ilálim ng kaniláng pangángalága.​—1 Tim. 5:17; 1 Ped. 5:2, 3.

Gaáno Katagál: Dalawáng buwán.

Lokasyon: Pinagpapasiyahan ng tanggápang pansangáy.

Pagpapatala: Ináanyayáhan ng tanggápang pansangáy áng mgá naglalakbáy ná tagapangasíwa at kaniláng asáwa.

Kapakinabangán: “Sumidhi áng pagpapahalagá námin sa pagkaúlo ni Jesús sa organisasyón. Nakíta námin ná kailángang pasiglahín áng mgá kapatíd at patibáyin áng pagkakáisá ng báwat kongregasyón. Idiniín sa ámin ng páaralán ná bagamán áng naglalakbáy ná tagapangasíwa ay nagbíbigay ng páyo at pagtutuwíd pa ngâ kung mínsan, áng pangunáhing tungúhin niyá ay tulúngan áng mgá kapatíd ná makítang mahál silá ni Jehóva.”​—Joel at Connie, únang klase sa E.U.A., 1999.

SCHOOL FOR BRANCH COMMITTEE MEMBERS AND THEIR WIVES
Layúnin: Tulúngan áng mgá miyémbro ng Komite ng Sangáy ná pangasiwaan nang mas mabúti áng mgá tahánang Béthel, asíkasúhin áng mgá gawáing paglilingkód ná may kinaláman sa mgá kongregasyón, at pangasiwaan áng mgá sírkito sa teritóryo ng sangáy.​—Luc. 12:48b.

Gaáno Katagál: Dalawáng buwán.

Lokasyon: Watchtower Educational Center, Patterson, New York.

Pagpapatala: Áng Service Committee ng Lupóng Tagapamahála áng nag-aanyaya sa mgá miyémbro ng Komite ng Sangáy o Komite ng Bansâ at kaniláng asáwa.

Kapakinabangán: Sína Lowell at Cara ay nagtapos sa íka-25 klase. Naglílingkód silá ngayón sa Nigeria.

Napaalalahanan akó ná gaánuman akó kaabala o anumán áng gawáing ibinigáy sa ákin, espirituwalidád áng súsi pára mapalugdán si Jehóva,” áng sábi ni Lowell.

Naalála ni Cara áng isáng áral ná natutúhan niyá: “Kung hindî ko káyang ipaliwánag áng isáng bágay sa símpleng paraán, kailángan ko múna itóng pag-arálang mabúti bágo ko itó itúro sa ibá.”

^ par. 63 Walâ pang ganitóng páaralán sa ibáng mgá bansâ.

^ par. 83 Walâ pang ganitóng páaralán sa ibáng mgá bansâ.

^ par. 104 Walâ pang ganitóng páaralán sa ibáng mgá bansâ.

Higít Pang Impormasyón
Isáng daán ná maráming sagábal
ÁNG BANTAYÁNEDISYÓN PÁRA SA PAG-AÁRAL
Patagin Mo áng Landásin ng Iyóng PaáPára Sumúlong Ka
Paáno mo áalisín áng mgá sagábal sa iyóng espirituwál ná tungúhin?

Isáng kabatáang nangungúna sa panalángin sa isáng grúpo ng mgá Saksí ni Jehóva
ÁNG BANTAYÁNEDISYÓN PÁRA SA PAG-AÁRAL
Tulúngan áng Ibá ná Maabót áng Kaniláng Buóng Potensiyál
Paáno nátin matútulúngang sumúlong áng mgá kabatáan o mgá bágong bautísmo?

Naúna
Súsunod

I-print
I-share