Kaharian capítulo 19

kay Jehova

00:0022:33
POKUS NG KABANATA
Gawaing pagtatayo sa buong daigdig para sa mga kapakanan ng Kaharian
1, 2. (a) Sa anong gawain nasisiyahan noon pa man ang mga lingkod ni Jehova? (b) Ano ang mahalaga kay Jehova?
NOON pa man, ang mga tapat na lingkod ni Jehova ay nasisiyahan na sa pagtatayo ng mga gusaling nagpaparangal sa kaniyang pangalan. Halimbawa, masayang-masaya ang mga Israelita na magkaroon ng bahagi sa paggawa ng tabernakulo at sa paglalaan ng kailangang mga materyales.​—Ex. 35:30-35; 36:1, 4-7.

2 Para kay Jehova, hindi ang mga materyales sa pagtatayo ang talagang nagpaparangal sa kaniya at hindi rin ito ang pinakamahalaga. (Mat. 23:16, 17) Ang mahalaga kay Jehova, ang kaloob na talagang nagpaparangal sa kaniya, ay ang pagsamba ng kaniyang mga lingkod, pati na ang kanilang espiritu ng pagkukusa at sigasig sa paggawa. (Ex. 35:21; Mar. 12:41-44; 1 Tim. 6:17-19) Mahalaga ang katotohanang iyan. Bakit? Nasisira at napapalitan ang mga gusali. Halimbawa, wala na ang tabernakulo at templo. Pero hindi nalilimutan ni Jehova ang pagkabukas-palad at pagpapagal ng tapat na mga lingkod na sumuporta sa pagtatayo ng mga iyon.​—Basahin ang 1 Corinto 15:58; Hebreo 6:10.

3. Ano ang rerepasuhin natin sa kabanatang ito?
3 Ang mga lingkod ni Jehova sa ngayon ay nagpapagal din nang husto sa pagtatayo ng mga dako ng pagsamba. At talagang kahanga-hanga ang nagagawa natin sa ilalim ng patnubay ng Haring si Jesu-Kristo! Maliwanag na pinagpapala ni Jehova ang ating mga pagsisikap. (Awit 127:1) Sa kabanatang ito, rerepasuhin natin ang ilang proyekto sa pagtatayo at kung paano ito nagpaparangal kay Jehova. Malalaman din natin ang komento ng ilan na naging bahagi ng gawaing ito.

Pagtatayo ng mga Kingdom Hall

4. (a) Bakit natin kailangan ng mas maraming dako ng pagsamba? (b) Bakit isinara ang ilang tanggapang pansangay at isinama sa ibang mga sangay? (Tingnan ang kahongPagtatayo ng Sangay​—Umaalinsabay sa mga Pagbabago.”)
4 Gaya ng tinalakay sa Kabanata 16, kahilingan ni Jehova na magtipon tayo para sumamba. (Heb. 10:25) Ang mga pulong ay hindi lang nagpapatibay ng pananampalataya, kundi nagpapasigla rin sa atin na makibahagi sa gawaing pangangaral. Habang papalapít na ang wakas ng mga huling araw, patuloy na pinabibilis ni Jehova ang gawaing iyan. Dahil diyan, daan-daang libo ang humuhugos sa kaniyang organisasyon taon-taon. (Isa. 60:22) Kasabay ng pagdami ng mga sakop ng Kaharian, lumalaki rin ang pangangailangan sa mga palimbagan ng salig-Bibliyang literatura. Kailangan din natin ng mas maraming dako ng pagsamba.

5. Bakit angkop ang pangalang Kingdom Hall? (Tingnan din ang kahongAng Simbahang New Light.”)
5 Sa pasimula ng kasaysayan ng modernong-panahong bayan ni Jehova, nakita ng mga Estudyante ng Bibliya na kailangan nila ng sariling dakong pagtitipunan. Posibleng ang isa sa pinakaunang mga dako ng pagsamba na itinayo nila ay sa West Virginia, E.U.A., noong 1890. Pagtuntong ng dekada ng 1930, marami nang bulwagan ang itinayo o inayos ng bayan ni Jehova, pero wala pa silang tawag noon sa mga gusaling iyon. Noong 1935, dumalaw si Brother Rutherford sa Hawaii, kung saan isang bulwagan ang itinatayo katabi ng bagong tanggapang pansangay. Nang tanungin si Brother Rutherford kung ano ang dapat itawag sa gusali, sinabi niya: “Hindi kaya dapat itong tawagingKingdom Hall,’ yamang iyan ang ating ginagawa, ipinangangaral ang mabuting balita ng Kaharian?” (Mat. 24:14) Nang maglaon, Kingdom Hall na rin ang itinawag sa halos lahat ng dakong pinagtitipunan ng mga kongregasyon ng bayan ni Jehova sa buong mundo.

Isang kongregasyon ng mga Estudyante ng Bibliya sa harap ng simbahang New Light noong dekada ng 1890
Mga Estudyante ng Bibliya, sa harapan ng simbahang New Light
ANG SIMBAHANG NEW LIGHT
NOONG huling bahagi ng dekada ng 1880, naging mga Estudyante ng Bibliya ang maraming miyembro ng isang kongregasyong Baptist sa Mount Lookout, West Virginia. Noong una, nakikigamit sila sa simbahan ng Baptist. Lumilitaw na kung sino ang unang grupong dumating, sila ang gagamit. Pero noong 1890, nagtayo ang mga kapatid ng sariling bulwagan at hindi na nakigamit sa simbahan ng Baptist.

Posibleng ang bulwagang ito ay isa sa pinakaunang mga dako ng pagsamba na itinayo ng modernong-panahong bayan ni Jehova. Tinawag itong simbahang New Light dahil ang mga katotohanang itinuturo ng mga Estudyante ng Bibliya ay itinuturing na mga bagong liwanag sa Kasulatan. Ginamit ito hanggang noong dekada ng 1920. Nakapagpahayag dito si Brother A. H. Macmillan at iba pang mga naglalakbay na tagapagsalita, o pilgrim. Ginamit din ito sa pagpapalabas ngPhoto-Drama of Creation.”

6, 7. Ano ang natugunan ng mga Kingdom Hall na mabilis na naitatayo? Ano ang epekto nito sa komunidad?
6 Noong dekada ng 1970, lalo pang dumami ang pangangailangan sa mga Kingdom Hall. Kaya ang mga kapatid sa Estados Unidos ay nakaisip ng paraan ng pagtatayo ng maganda at praktikal na gusali na matatapos sa loob lang ng ilang araw. Noong 1983, nakapagtayo na ng mga 200 gayong Kingdom Hall sa Estados Unidos at Canada. Para magawa ang proyektong iyon, ang mga kapatid ay bumuo ng mga regional building committee. Dahil naging matagumpay ang kaayusang ito, ginawa itong opisyal ng Lupong Tagapamahala noong 1986, at noong 1987, mayroon nang 60 Regional Building Committee (RBC) sa Estados Unidos. * Noong 1992, mayroon na ring RBC sa Argentina, Australia, Pransiya, Germany, Japan, Mexico, Timog Aprika, at Spain. Dapat lang na suportahan natin ang masisipag na kapatid na nagtatayo ng mga Kingdom Hall at Assembly Hall dahil ang gawain nila ay bahagi ng sagradong paglilingkod.

7 Ang mga Kingdom Hall na mabilis na naitatayo ay nagsisilbing mainam na patotoo sa mga komunidad. Halimbawa, isang pahayagan sa Spain ang may headline naNapalilipat ng Pananampalataya ang mga Bundok.” Sinabi ng pahayagan may kinalaman sa pagtatayo ng gayong Kingdom Hall sa bayan ng Martos: “Paano nangyaring sa daigdig na ito na laganap ang kasakiman, may mga boluntaryo mula sa ibat ibang rehiyon [ng Spain] na walang pag-iimbot na naglakbay sa Martos para magtayo ng isang gusali na nahigitan ang lahat ng rekord sa bilis, kahusayan, at organisasyon?” Bilang sagot, binanggit ng artikulo ang komento ng isang Saksing boluntaryo: “[Dahil] kamiy isang bayan na tinuruan ni Jehova.”

PAGTATAYO NG SANGAY​—UMAALINSABAY SA MGA PAGBABAGO
Mga lalaking nagtatayo ng factory sa Brooklyn noong 1927
Ang pagtatayo ng isa sa mga unang palimbagan sa Brooklyn, 1927

KASABAY ng paglawak ng gawaing pangangaral ng Kaharian sa buong daigdig, nagtatatag ng mga tanggapang pansangay sa ibat ibang bansa. Ang unang itinatag ay sa Britanya noong 1900; ang ikalawa, sa Germany noong 1903; at ikatlo, sa Australia noong 1904. Mabilis ding lumaki ang pangangailangan sa mga literatura kaya kailangang magtayo ng mga palimbagan. Ang isa sa mga unang itinayo ay ang walong-palapag na gusali sa Brooklyn, New York, noong 1927. Mula 2013, may 15 sangay na naglilimbag ng mga Bibliya, aklat, o magasin.

Sangay sa Papua New Guinea
Mga gusali sa Bethel sa Papua New Guinea, inialay noong 2010

Mula kalagitnaan ng dekada ng 1970 hanggang pasimula ng dekada ng 1990, nagtayo ng mga pasilidad ng sangay sa mga 60 lupain. Pinalawak naman ang mga tanggapang pansangay sa 30 lupain. Pero kamakailan, ang ilang sangay ay isinara at isinama sa ibang mga sangay. Tungkol sa ilang dahilan, ganito ang paliwanag sa 2013 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova: “Dahil sa pagsulong ng teknolohiya sa komunikasyon at pag-iimprenta . . . , kaunting manggagawa na lang ang kailangan sa malalaking sangay. At yamang kaunti na lang ang nagtatrabaho sa malalaking sangay, may lugar na para sa ilang manggagawa mula sa maliliit na sangay sa ibang bansa. Ngayon, mula sa malalaking sangay na ito, isang grupo ng makaranasang mga Saksi ang nangangasiwa sa gawain.”

Pagtatayo sa mga Lupaing Limitado ang Kakayahan o Pananalapi

8. Noong 1999, anong bagong programa ang inaprobahan ng Lupong Tagapamahala, at bakit?
8 Nang papatapos na ang ika-20 siglo, marami ang humuhugos sa organisasyon ni Jehova sa mga lupaing limitado ang kakayahan o pananalapi. Ginawa ng lokal na mga kongregasyon ang lahat ng magagawa nila para makapagtayo ng mga dakong pagtitipunan. Pero sa ilang bansa, hinahamak sila dahil napakasimple lang ng kanilang Kingdom Hall kumpara sa gusali ng ibang mga relihiyon. Pero noong 1999, inaprobahan ng Lupong Tagapamahala ang isang programa para mapabilis ang pagtatayo ng mga Kingdom Hall sa papaunlad na mga lupain. Puwede nang gamitin ang pondo mula sa mas mauunlad na lupain para magkaroon ngpagpapantay-pantay.” (Basahin ang 2 Corinto 8:13-15.) At ang mga kapatid mula sa ibat ibang bansa ay boluntaryong tumulong sa gawain.

9. Anong gawain ang parang hindi kakayanin, pero ano ang naisagawa?
9 Noong una, parang hindi kakayanin ang gawain. Ayon sa isang report noong 2001, mahigit 18,300 Kingdom Hall ang kailangan sa 88 papaunlad na mga lupain. Pero sa tulong ng espiritu ng Diyos at ng ating Haring si Jesu-Kristo, walang gawain ang imposible. (Mat. 19:26) Sa loob ng mga 15 taon, mula 1999 hanggang 2013, ang bayan ng Diyos ay nakapagtayo ng 26,849 na Kingdom Hall sa ilalim ng programang ito. * Patuloy na pinagpapala ni Jehova ang gawaing pangangaral, kaya noong 2013, kailangan pa rin ng mga 6,500 Kingdom Hall sa mga bansang iyon. At sa bawat taóng lilipas, daan-daan pa ang kakailanganing maitayo.

Mga Saksing nagtatayo ng Kingdom Hall sa lupaing limitado ang kakayahan o pananalapi
Maraming hamon sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall sa mga lupaing limitado ang kakayahan o pananalapi
10-12. Paano napararangalan ng pagtatayo ng mga Kingdom Hall ang pangalan ni Jehova?
10 Paano napararangalan ng pagtatayo ng mga Kingdom Hall ang pangalan ni Jehova? Sinabi sa isang report ng tanggapang pansangay sa Zimbabwe: “Wala pang isang buwan matapos itayo ang isang bagong Kingdom Hall, karaniwang nadodoble ang bilang ng dumadalo.” Sa maraming bansa, tila atubili ang mga tao na makisama sa atin hanggat wala pang magandang dako ng pagsamba. Pero kapag may bago nang Kingdom Hall, mabilis itong mapuno at kailangan na uli ng isa pa. Pero hindi lang ganda ng gusali ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao kay Jehova. Nakaaapekto rin sa tingin ng mga tao sa kaniyang organisasyon ang tunay na pag-ibig Kristiyano na ipinapakita ng mga nagtatayo ng bulwagang iyon. Pansinin ang ilang halimbawa.

11 Indonesia. Nang malaman ng isang lalaking nagmamasid sa pagtatayo ng Kingdom Hall na boluntaryo ang lahat ng nagtatrabaho roon, sinabi niya: “Talagang kahanga-hanga kayo! Kitang-kita ko ang sipag at saya ng bawat isa sa inyo kahit wala kayong suweldo. Sa tingin ko, walang ibang relihiyon ang katulad nyo!”

12 Ukraine. Isang babae ang araw-araw na dumaraan sa isang itinatayong gusali, at inisip niyang iyon ay Kingdom Hall at mga Saksi ni Jehova ang nagtatrabaho roon. Sinabi niya: “Narinig ko na ang tungkol sa mga Saksi ni Jehova sa kapatid ko na naging Saksi. Nang maobserbahan ko ang ginagawa nyong pagtatayo, gusto ko na ring maging bahagi ng espirituwal na pamilyang ito. Nakikita ko sa inyo ang pag-ibig.” Nag-aral ng Bibliya ang babaeng ito at nabautismuhan noong 2010.

13, 14. (a) Ano ang natutuhan mo sa reaksiyon ng isang mag-asawa nang maobserbahan nila ang pagtatayo sa isang Kingdom Hall? (b) Ano ang magagawa mo para matiyak na nagpaparangal sa pangalan ni Jehova ang inyong dako ng pagsamba?
13 Argentina. Nilapitan ng isang mag-asawa ang brother na nangangasiwa sa pagtatayo ng isang Kingdom Hall. Sinabi ng mister, “Inoobserbahan naming mabuti ang pagtatayo nyo ng gusali, at . . . gusto naming matuto tungkol sa Diyos sa dakong ito.” Saka niya itinanong, “Ano ang dapat naming gawin para maging kuwalipikadong dumalo sa mga pulong dito?” Tinanggap ng mag-asawa ang alok na pag-aaral sa Bibliya, sa kondisyong kasali ang kanilang buong pamilya. Siyempre, payag na payag ang mga kapatid sa kondisyong iyan.

14 Baka hindi ka nagkapribilehiyong tumulong sa pagtatayo ng inyong Kingdom Hall, pero may magagawa ka pa rin para maparangalan ng inyong dako ng pagsamba ang pangalan ni Jehova. Halimbawa, puwede kang maging masipag sa pag-iimbita sa iyong mga inaaralan sa Bibliya, dinadalaw-muli, at iba pa na dumalo sa mga pulong sa inyong Kingdom Hall. Puwede ka ring tumulong sa paglilinis at pagmamantini ng inyong dako ng pagsamba. Puwede ka ring patiunang maglaan ng donasyon para sa pangangalaga ng inyong Kingdom Hall o para sa pagtatayo ng mga dako ng pagsamba sa iba pang bahagi ng mundo. (Basahin ang 1 Corinto 16:2.) Ang lahat ng iyan ay nakadaragdag sa papuri sa pangalan ni Jehova.

MgaKusang-Loob na Naghahandog ng Kanilang Sarili

15-17. (a) Sino ang gumagawa ng karamihan ng trabaho sa pagtatayo? (b) Ano ang natutuhan mo sa sinabi ng mga mag-asawang nagboboluntaryo sa internasyonal na mga proyekto ng pagtatayo?
15 Ang karamihan ng trabaho sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall, Assembly Hall, at mga pasilidad ng sangay ay ginagawa ng lokal na mga kapatid. Pero kadalasan nang tinutulungan sila ng mga kapatid mula sa ibang bansa na may karanasan sa pagtatayo. Ang ilan ay gumawa ng pagbabago sa kanilang buhay para makapagboluntaryo nang ilang linggo sa ibang bansa. Ang iba naman ay handang maglingkod nang maraming taon at magpalipat-lipat sa ibat ibang bansa dahil sa atas sa pagtatayo.

Sina Timo at Lina Lappalainen
Timo at Lina Lappalainen (Tingnan ang parapo 16)
16 Maraming hamon sa internasyonal na mga proyekto ng pagtatayo pero marami ring pagpapala. Kuning halimbawa ang karanasan nina Timo at Lina. Nakatulong na sila sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall, Assembly Hall, at tanggapang pansangay sa mga bansa sa Asia, Europa, at Timog Amerika. Sinabi ni Timo, “Sa nakalipas na 30 taon, halos kada dalawang taon ay nagbabago ang atas ko.” Sinabi naman ni Lina, na 25 taon nang asawa ni Timo: “Naglingkod na kami ni Timo sa 10 ibat ibang bansa. Hindi ganoon kadaling masanay sa bagong pagkain, klima, wika, at bagong teritoryo sa pangangaral at magkaroon ng bagong mga kaibigan.” * Sulit ba ang lahat ng sakripisyong ito? “Sa kabila ng mga hamon,” ang sabi ni Lina, “napakaraming naging pagpapala. Naranasan namin ang pag-ibig at pagkamapagpatuloy ng mga kapatid at nadama namin ang maibiging pangangalaga ni Jehova. Nakita rin namin ang katuparan ng pangako ni Jesus sa kaniyang mga alagad sa Marcos 10:29, 30. Nadagdagan ng sandaang ulit ang aming espirituwal na kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina.” Sinabi ni Timo, “Masayang-masaya kami na nagagamit namin ang aming kakayahan sa pinakamarangal na layunin, ang pakikibahagi sa pagpapalawak ng mga pag-aari ng Hari.”

17 Para naman kina Darren at Sarah, na tumulong sa mga proyekto ng pagtatayo sa Aprika, Asia, Sentral Amerika, Europa, Timog Amerika, at sa Timog Pasipiko, mas marami silang tinanggap kaysa sa ibinigay. Sa kabila ng mga hamon, sinabi ni Darren: “Pribilehiyong makatrabaho ang mga kapatid mula sa ibat ibang bahagi ng mundo. Nakita ko na ang pag-ibig kay Jehova ang panaling nagbubuklod sa ating lahat sa buong mundo.” Sinabi ni Sarah: “Napakarami kong natutuhan sa mga kapatid na may ibat ibang kultura! Kapag nakikita ko ang mga sakripisyo nila sa paglilingkod kay Jehova, mas nagiging determinado akong ibigay ang pinakamabuti ko.”

18. Paano natutupad ang hula sa Awit 110:1-3?
18 Inihula ni Haring David na kahit mapaharap sa mga hamon, ang mga sakop ng Kaharian ng Diyos aykusang-loob na maghahandog ng kanilang sarilipara sa mga kapakanan ng Kaharian. (Basahin ang Awit 110:1-3.) Ang lahat ng nakikibahagi sa gawaing sumusuporta sa Kaharian ay tumutupad sa hulang iyan. (1 Cor. 3:9) Ang mga pasilidad ng sangay, daan-daang Assembly Hall, at sampu-sampung libong Kingdom Hall sa buong daigdig ay patunay na totoo ang Kaharian ng Diyos at ito ay namamahala na. Isa ngang pribilehiyo na maglingkod sa Haring si Jesu-Kristo sa gawaing nagbibigay kay Jehova ng karangalang talagang nararapat sa kaniya!

Gaano Katotoo sa Iyo ang Kaharian?
Bakit tayo nagtatayo ng mga dakong pinagtitipunan at pasilidad ng sangay?
Paano nagpaparangal kay Jehova ang ating gawaing pagtatayo?
Paano ka makasusuporta sa pagtatayo at pagmamantini ng mga dako ng pagsamba?
Higit Pang Impormasyon

PROYEKTO SA PAGTATAYO
Mga Saksi ni JehovaNagkakaisa sa Pagtatayo
Magkakaiba man ang kanilang bansa, kultura, at wika, ang bayan ni Jehova ay nagkakaisa sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall at iba pang gusali para sa kapurihan ni Jehova.

Nauna
Susunod
kay Jehóva

00:0022:33
PÓKUS NG KABANÁTA
Gawáing pagtatayó sa buóng daigdíg pára sa mgá kapakanán ng Kaharián
1, 2. (a) Sa anóng gawáin nasisiyahán noón pa man áng mgá lingkód ni Jehóva? (b) Anó áng mahalagá kay Jehóva?
NOÓN pa man, áng mgá tapát ná lingkód ni Jehóva ay nasisiyahán ná sa pagtatayó ng mgá gusaling nagpaparangal sa kaniyáng pangálan. Halimbáwa, masayáng-masáya áng mgá Israelíta ná magkaroón ng bahági sa paggawà ng tabernakulo at sa paglalaán ng kailángang mgá materyáles.​—Ex. 35:30-35; 36:1, 4-7.

2 Pára kay Jehóva, hindî áng mgá materyáles sa pagtatayó áng talagáng nagpaparangal sa kaniyá at hindî rín itó áng pinakamahalagá. (Mat. 23:16, 17) Áng mahalagá kay Jehóva, áng kaloób ná talagáng nagpaparangal sa kaniyá, ay áng pagsambá ng kaniyáng mgá lingkód, patí ná áng kaniláng espíritu ng pagkukusa at sigásig sa paggawà. (Ex. 35:21; Mar. 12:41-44; 1 Tim. 6:17-19) Mahalagá áng katotohánang iyán. Bákit? Nasisíra at napapalitan áng mgá gusáli. Halimbáwa, walâ ná áng tabernakulo at témplo. Péro hindî nalilimútan ni Jehóva áng pagkabukás-pálad at pagpapagál ng tapát ná mgá lingkód ná sumuporta sa pagtatayó ng mgá iyón.​—Basáhin áng 1 Corinto 15:58; Hébreo 6:10.

3. Anó áng rerepasúhin nátin sa kabanátang itó?
3 Áng mgá lingkód ni Jehóva sa ngayón ay nagpápagal din nang hustó sa pagtatayó ng mgá dáko ng pagsambá. At talagáng kahánga-hánga áng nagágawâ nátin sa ilálim ng patnúbáy ng Háring si Jésu-Krísto! Maliwánag ná pinagpapála ni Jehóva áng áting mgá pagsisíkap. (Áwit 127:1) Sa kabanátang itó, rerepasúhin nátin áng iláng proyékto sa pagtatayó at kung paáno itó nagpaparangal kay Jehóva. Malaláman din nátin áng koménto ng ilán ná nagíng bahági ng gawáing itó.

Pagtatayó ng mgá Kingdom Hall

4. (a) Bákit nátin kailángan ng mas maráming dáko ng pagsambá? (b) Bákit isinara áng iláng tanggápang pansangáy at isináma sa ibáng mgá sangáy? (Tingnán áng kahóngPagtatayó ng Sangáy​—Umaalinsabay sa mgá Pagbabágo.”)
4 Gáya ng tinalákay sa Kabanáta 16, kahilíngan ni Jehóva ná magtípon táyo pára sumambá. (Heb. 10:25) Áng mgá púlong ay hindî lang nagpápatíbay ng pananámpalatáya, kundî nagpapasigla rín sa átin ná makibahági sa gawáing pangangáral. Hábang papalapít ná áng wakás ng mgá hulíng áraw, patúloy ná pinabibilis ni Jehóva áng gawáing iyán. Dáhil diyán, daán-daáng líbo áng humuhugos sa kaniyáng organisasyón taón-taón. (Isá. 60:22) Kasabáy ng pagdámi ng mgá sákop ng Kaharián, lumalaki rín áng pangangailángan sa mgá palimbágan ng sálig-Bíbliyang literatúra. Kailángan din nátin ng mas maráming dáko ng pagsambá.

5. Bákit angkóp áng pangálang Kingdom Hall? (Tingnán din áng kahóngÁng Simbáhang New Light.”)
5 Sa pasimulá ng kasaysáyan ng modérnong-panahóng báyan ni Jehóva, nakíta ng mgá Estudyánte ng Bíbliya ná kailángan nilá ng saríling dákong pagtitipunan. Posíbleng áng isá sa pinakaúnang mgá dáko ng pagsambá ná itinayó nilá ay sa West Virginia, E.U.A., noóng 1890. Pagtuntong ng dekáda ng 1930, marámi nang bulwagan áng itinayó o inayos ng báyan ni Jehóva, péro walâ pa siláng táwag noón sa mgá gusaling iyón. Noóng 1935, dumálaw si Bróther Rutherford sa Hawaii, kung saán isáng bulwagan áng itinátayó katabi ng bágong tanggápang pansangáy. Nang tanungín si Bróther Rutherford kung anó áng dápat itawag sa gusáli, sinábi niyá: “Hindî kayâ dápat itóng tawagingKingdom Hall,’ yámang iyán áng áting ginágawâ, ipinangangáral áng mabúting balíta ng Kaharián?” (Mat. 24:14) Nang magláon, Kingdom Hall ná rín áng itináwag sa hálos lahát ng dákong pinagtitipunan ng mgá kongregasyón ng báyan ni Jehóva sa buóng mundó.

Isáng kongregasyón ng mgá Estudyánte ng Bíbliya sa haráp ng simbáhang New Light noóng dekáda ng 1890
Mgá Estudyánte ng Bíbliya, sa harapan ng simbáhang New Light
ÁNG SIMBÁHANG NEW LIGHT
NOÓNG hulíng bahági ng dekáda ng 1880, nagíng mgá Estudyánte ng Bíbliya áng maráming miyémbro ng isáng kongregasyóng Baptist sa Mount Lookout, West Virginia. Noóng úna, nakikigamit silá sa simbáhan ng Baptist. Lumílitáw ná kung síno áng únang grúpong dumatíng, silá áng gagámit. Péro noóng 1890, nagtayó áng mgá kapatíd ng saríling bulwagan at hindî ná nakigamit sa simbáhan ng Baptist.

Posíbleng áng bulwagang itó ay isá sa pinakaúnang mgá dáko ng pagsambá ná itinayó ng modérnong-panahóng báyan ni Jehóva. Tináwag itóng simbáhang New Light dáhil áng mgá katotohánang itinutúro ng mgá Estudyánte ng Bíbliya ay itinutúring ná mgá bágong liwánag sa Kasulátan. Ginámit itó hanggáng noóng dekáda ng 1920. Nakapagpahayag díto si Bróther A. H. Macmillan at ibá pang mgá naglalakbáy ná tagapagsalitá, o pilgrim. Ginámit din itó sa pagpapalabas ngPhóto-Drama of Creation.”

6, 7. Anó áng natugunan ng mgá Kingdom Hall ná mabilís ná naitatayo? Anó áng epékto nitó sa komunidad?
6 Noóng dekáda ng 1970, lálo pang dumami áng pangangailángan sa mgá Kingdom Hall. Kayâ áng mgá kapatíd sa Estádos Unídos ay nakaisip ng paraán ng pagtatayó ng magandá at praktikál ná gusáli ná matatápos sa loób lang ng iláng áraw. Noóng 1983, nakapagtayo ná ng mgá 200 gayóng Kingdom Hall sa Estádos Unídos at Canada. Pára magawâ áng proyektong iyón, áng mgá kapatíd ay bumuó ng mgá regional building committee. Dáhil nagíng matagumpáy áng kaayúsang itó, ginawâ itóng opisyál ng Lupóng Tagapamahála noóng 1986, at noóng 1987, mayroón nang 60 Regional Building Committee (RBC) sa Estádos Unídos. * Noóng 1992, mayroón ná ring RBC sa Argentina, Australia, Pransiya, Germany, Japan, Mexico, Tímog Áprika, at Spain. Dápat lang ná suportahán nátin áng masisípag ná kapatíd ná nagtatayo ng mgá Kingdom Hall at Assembly Hall dáhil áng gawáin nilá ay bahági ng sagrádong paglilingkód.

7 Áng mgá Kingdom Hall ná mabilís ná naitatayo ay nagsisílbing maínam ná patotoó sa mgá komunidad. Halimbáwa, isáng pahayagán sa Spain áng may headline náNapalilipat ng Pananámpalatáya áng mgá Bundók.” Sinábi ng pahayagán may kinaláman sa pagtatayó ng gayóng Kingdom Hall sa báyan ng Martos: “Paáno nangyáring sa daigdíg ná itó ná lagánap áng kasakimán, may mgá boluntáryo mulâ sa ibát ibáng rehiyon [ng Spain] ná waláng pag-iimbot ná naglakbáy sa Martos pára magtáyo ng isáng gusáli ná nahigitan áng lahát ng rékord sa bilis, kahusáyan, at organisasyón?” Bílang sagót, binanggít ng artíkulo áng koménto ng isáng Saksing boluntáryo: “[Dáhil] kamíy isáng báyan ná tinurúan ni Jehóva.”

PAGTATAYÓ NG SANGÁY​—UMAALINSABAY SA MGÁ PAGBABÁGO
Mgá laláking nagtatayo ng factory sa Broóklyn noóng 1927
Áng pagtatayó ng isá sa mgá únang palimbágan sa Broóklyn, 1927

KASABÁY ng paglawak ng gawáing pangangáral ng Kaharián sa buóng daigdíg, nagtatatag ng mgá tanggápang pansangáy sa ibát ibáng bansâ. Áng únang itinatág ay sa Britanya noóng 1900; áng ikalawâ, sa Germany noóng 1903; at ikatló, sa Australia noóng 1904. Mabilís ding lumakí áng pangangailángan sa mgá literatúra kayâ kailángang magtáyo ng mgá palimbágan. Áng isá sa mgá únang itinayó ay áng walóng-palapag ná gusáli sa Broóklyn, New York, noóng 1927. Mulâ 2013, may 15 sangáy ná naglilimbag ng mgá Bíbliya, aklát, o mágasin.

Sangáy sa Papua New Guinea
Mgá gusáli sa Béthel sa Papua New Guinea, inialay noóng 2010

Mulâ kalagitnáan ng dekáda ng 1970 hanggáng pasimulá ng dekáda ng 1990, nagtayó ng mgá pasílidad ng sangáy sa mgá 60 lupaín. Pinalawak namán áng mgá tanggápang pansangáy sa 30 lupaín. Péro kamakailán, áng iláng sangáy ay isinara at isináma sa ibáng mgá sangáy. Tungkól sa iláng dahilán, ganitó áng paliwánag sa 2013 Taúnang Aklát ng mgá Saksí ni Jehóva: “Dáhil sa pagsúlong ng teknolohiya sa komunikasyon at pag-iimprenta . . . , kauntíng manggagáwà ná lang áng kailángan sa malalakíng sangáy. At yámang kaúnti ná lang áng nagtátrabáho sa malalakíng sangáy, may lugár ná pára sa iláng manggagáwà mulâ sa maliliít ná sangáy sa ibáng bansâ. Ngayón, mulâ sa malalakíng sangáy ná itó, isáng grúpo ng makaranasáng mgá Saksí áng nangangasiwa sa gawáin.”

Pagtatayó sa mgá Lupaíng Limitádo áng Kakayahán o Pananalapî

8. Noóng 1999, anóng bágong prográma áng inaprobahan ng Lupóng Tagapamahála, at bákit?
8 Nang papatapós ná áng íka-20 síglo, marámi áng humuhugos sa organisasyón ni Jehóva sa mgá lupaíng limitádo áng kakayahán o pananalapî. Ginawâ ng lokál ná mgá kongregasyón áng lahát ng magágawa nilá pára makapagtayo ng mgá dákong pagtitipunan. Péro sa iláng bansâ, hinahamak silá dáhil napakasimple lang ng kaniláng Kingdom Hall kumpará sa gusáli ng ibáng mgá relihiyón. Péro noóng 1999, inaprobahan ng Lupóng Tagapamahála áng isáng prográma pára mapabilis áng pagtatayó ng mgá Kingdom Hall sa papaunlád ná mgá lupaín. Puwéde nang gamítin áng pondo mulâ sa mas mauunlád ná lupaín pára magkaroón ngpagpapantay-pantáy.” (Basáhin áng 2 Corinto 8:13-15.) At áng mgá kapatíd mulâ sa ibát ibáng bansâ ay boluntáryong tumúlong sa gawáin.

9. Anóng gawáin áng párang hindî kakayánin, péro anó áng naisagawa?
9 Noóng úna, párang hindî kakayánin áng gawáin. Áyon sa isáng report noóng 2001, mahigít 18,300 Kingdom Hall áng kailángan sa 88 papaunlád ná mgá lupaín. Péro sa túlong ng espíritu ng Diyós at ng áting Háring si Jésu-Krísto, waláng gawáin áng imposíble. (Mat. 19:26) Sa loób ng mgá 15 taón, mulâ 1999 hanggáng 2013, áng báyan ng Diyós ay nakapagtayo ng 26,849 ná Kingdom Hall sa ilálim ng programang itó. * Patúloy ná pinagpapála ni Jehóva áng gawáing pangangáral, kayâ noóng 2013, kailángan pa rín ng mgá 6,500 Kingdom Hall sa mgá bansáng iyón. At sa báwat táong lilípas, daán-daán pa áng kakailanganing maitayó.

Mgá Saksing nagtatayo ng Kingdom Hall sa lupaíng limitádo áng kakayahán o pananalapî
Maráming hámon sa pagtatayó ng mgá Kingdom Hall sa mgá lupaíng limitádo áng kakayahán o pananalapî
10-12. Paáno napararangalan ng pagtatayó ng mgá Kingdom Hall áng pangálan ni Jehóva?
10 Paáno napararangalan ng pagtatayó ng mgá Kingdom Hall áng pangálan ni Jehóva? Sinábi sa isáng report ng tanggápang pansangáy sa Zimbabwe: “Walâ pang isáng buwán matápos itayó áng isáng bágong Kingdom Hall, karaníwang nadodoble áng bílang ng dumádalo.” Sa maráming bansâ, tíla atubilí áng mgá táo ná makisáma sa átin hanggát walâ pang magandáng dáko ng pagsambá. Péro kapág may bágo nang Kingdom Hall, mabilís itóng mapúno at kailángan ná ulî ng isá pa. Péro hindî lang gandá ng gusáli áng dahilán kung bákit naaákit áng mgá táo kay Jehóva. Nakaáapekto rín sa tingín ng mgá táo sa kaniyáng organisasyón áng túnay ná pag-íbig Kristiyáno ná ipinapakíta ng mgá nagtatayo ng bulwagang iyón. Pansinín áng iláng halimbáwa.

11 Indonesia. Nang malamán ng isáng laláking nagmamasid sa pagtatayó ng Kingdom Hall ná boluntáryo áng lahát ng nagtátrabáho roón, sinábi niyá: “Talagáng kahánga-hánga kayó! Kitáng-kíta ko áng sipag at saya ng báwat isá sa inyó káhit walâ kayóng suwéldo. Sa tingín ko, waláng ibáng relihiyón áng katúlad nyo!”

12 Ukraine. Isáng babáe áng áraw-áraw ná dumaraán sa isáng itinatayong gusáli, at inísip niyáng iyón ay Kingdom Hall at mgá Saksí ni Jehóva áng nagtátrabáho roón. Sinábi niyá: “Nariníg ko ná áng tungkól sa mgá Saksí ni Jehóva sa kapatíd ko ná nagíng Saksí. Nang maobserbahan ko áng ginágawâ nyong pagtatayó, gustó ko ná ring magíng bahági ng espirituwál ná pamílyang itó. Nakikíta ko sa inyó áng pag-íbig.” Nag-áral ng Bíbliya áng babaeng itó at nabautismuhán noóng 2010.

13, 14. (a) Anó áng natutúhan mo sa reaksiyón ng isáng mag-asáwa nang maobserbahan nilá áng pagtatayó sa isáng Kingdom Hall? (b) Anó áng magágawa mo pára matiyák ná nagpaparangal sa pangálan ni Jehóva áng inyóng dáko ng pagsambá?
13 Argentina. Nilapitan ng isáng mag-asáwa áng bróther ná nangangasiwa sa pagtatayó ng isáng Kingdom Hall. Sinábi ng mister, “Inóobsérbahan náming mabúti áng pagtatayó nyo ng gusáli, at . . . gustó náming matúto tungkól sa Diyós sa dákong itó.” Saká niyá itinanóng, “Anó áng dápat náming gawín pára magíng kuwalipikádong dumaló sa mgá púlong díto?” Tinanggáp ng mag-asáwa áng alók ná pag-aáral sa Bíbliya, sa kondisyong kasáli áng kaniláng buóng pamílya. Síyempre, páyag ná páyag áng mgá kapatíd sa kondisyong iyán.

14 Bakâ hindî ka nagkapribiléhiyong tumúlong sa pagtatayó ng inyóng Kingdom Hall, péro may magágawa ka pa rín pára maparangalan ng inyóng dáko ng pagsambá áng pangálan ni Jehóva. Halimbáwa, puwéde kang magíng masípag sa pag-iimbita sa iyóng mgá inaarálan sa Bíbliya, dinadálaw-mulî, at ibá pa ná dumaló sa mgá púlong sa inyóng Kingdom Hall. Puwéde ka ring tumúlong sa paglilínis at pagmamantiní ng inyóng dáko ng pagsambá. Puwéde ka ring patiúnang maglaán ng donasyón pára sa pangángalága ng inyóng Kingdom Hall o pára sa pagtatayó ng mgá dáko ng pagsambá sa ibá pang bahági ng mundó. (Basáhin áng 1 Corinto 16:2.) Áng lahát ng iyán ay nakadáragdág sa papúri sa pangálan ni Jehóva.

MgáKúsang-Loób ná Naghahandog ng Kaniláng Saríli

15-17. (a) Síno áng gumágawa ng karamíhan ng trabáho sa pagtatayó? (b) Anó áng natutúhan mo sa sinábi ng mgá mag-asáwang nagboboluntaryo sa internasyonál ná mgá proyékto ng pagtatayó?
15 Áng karamíhan ng trabáho sa pagtatayó ng mgá Kingdom Hall, Assembly Hall, at mgá pasílidad ng sangáy ay ginágawâ ng lokál ná mgá kapatíd. Péro kadalásan nang tinútulúngan silá ng mgá kapatíd mulâ sa ibáng bansâ ná may karanasán sa pagtatayó. Áng ilán ay gumawâ ng pagbabágo sa kaniláng búhay pára makapagboluntaryo nang iláng línggo sa ibáng bansâ. Áng ibá namán ay handáng maglingkód nang maráming taón at magpalipat-lípat sa ibát ibáng bansâ dáhil sa átas sa pagtatayó.

Sína Timo at Lina Lappalainen
Timo at Lina Lappalainen (Tingnán áng párapo 16)
16 Maráming hámon sa internasyonál ná mgá proyékto ng pagtatayó péro marámi ring pagpapála. Kúning halimbáwa áng karanasán nína Timo at Lina. Nakatúlong ná silá sa pagtatayó ng mgá Kingdom Hall, Assembly Hall, at tanggápang pansangáy sa mgá bansâ sa Asia, Európa, at Tímog Amérika. Sinábi ni Timo, “Sa nakalípas ná 30 taón, hálos kada dalawáng taón ay nagbabágo áng átas ko.” Sinábi namán ni Lina, ná 25 taón nang asáwa ni Timo: “Naglingkód ná kamí ni Timo sa 10 ibát ibáng bansâ. Hindî ganoón kadaling masánay sa bágong pagkáin, klima, wikà, at bágong teritóryo sa pangangáral at magkaroón ng bágong mgá kaibígan.” * Súlit ba áng lahát ng sakripisyong itó? “Sa kabilá ng mgá hámon,” áng sábi ni Lina, “nápakaráming nagíng pagpapála. Naranásan námin áng pag-íbig at pagkamapagpatúloy ng mgá kapatíd at nadamá námin áng maibigíng pangángalága ni Jehóva. Nakíta rín námin áng katupáran ng pangáko ni Jesús sa kaniyáng mgá alagád sa Marcos 10:29, 30. Nadagdagan ng sandaang úlit áng áming espirituwál ná kapatíd ná laláki, kapatíd ná babáe, at iná.” Sinábi ni Timo, “Masayáng-masáya kamí ná nagagamit námin áng áming kakayahán sa pinakamarangal ná layúnin, áng pakíkibahagi sa pagpapalawak ng mgá pag-aári ng Hári.”

17 Pára namán kína Darren at Sarah, ná tumúlong sa mgá proyékto ng pagtatayó sa Áprika, Asia, Séntral Amérika, Európa, Tímog Amérika, at sa Tímog Pasipiko, mas marámi siláng tinanggáp káysa sa ibinigáy. Sa kabilá ng mgá hámon, sinábi ni Darren: “Pribiléhiyong makatrabaho áng mgá kapatíd mulâ sa ibát ibáng bahági ng mundó. Nakíta ko ná áng pag-íbig kay Jehóva áng panaling nagbúbuklód sa áting lahát sa buóng mundó.” Sinábi ni Sarah: “Nápakarami kong natutúhan sa mgá kapatíd ná may ibát ibáng kultúra! Kapág nakikíta ko áng mgá sakripísyo nilá sa paglilingkód kay Jehóva, mas nagíging determinádo akóng ibigáy áng pinakamabúti ko.”

18. Paáno natútupád áng húla sa Áwit 110:1-3?
18 Inihúla ni Háring Davíd ná káhit mapaharáp sa mgá hámon, áng mgá sákop ng Kaharián ng Diyós aykúsang-loób ná maghahandog ng kaniláng sarílipára sa mgá kapakanán ng Kaharián. (Basáhin áng Áwit 110:1-3.) Áng lahát ng nakikibahági sa gawáing sumúsupórta sa Kaharián ay tumútupád sa húlang iyán. (1 Cor. 3:9) Áng mgá pasílidad ng sangáy, daán-daáng Assembly Hall, at sampu-sampúng líbong Kingdom Hall sa buóng daigdíg ay patunay ná totoó áng Kaharián ng Diyós at itó ay namamahála ná. Isá ngang pribiléhiyo ná maglingkód sa Háring si Jésu-Krísto sa gawáing nagbíbigay kay Jehóva ng karangalang talagáng nararápat sa kaniyá!

Gaáno Katotoó sa Iyó áng Kaharián?
Bákit táyo nagtatayo ng mgá dákong pinagtitipunan at pasílidad ng sangáy?
Paáno nagpaparangal kay Jehóva áng áting gawáing pagtatayó?
Paáno ka makasusuporta sa pagtatayó at pagmamantiní ng mgá dáko ng pagsambá?
Higít Pang Impormasyón

PROYÉKTO SA PAGTATAYÓ
Mgá Saksí ni JehóvaNagkakáisá sa Pagtatayó
Magkákaibá man áng kaniláng bansâ, kultúra, at wikà, áng báyan ni Jehóva ay nagkakáisá sa pagtatayó ng mgá Kingdom Hall at ibá pang gusáli pára sa kapurihán ni Jehóva.

Naúna
Súsunod